Digitalisering: grote impact vraagt om stevige provinciale aanpak

De grote veranderingen die digitalisering met zich mee zal brengen, vragen om een provinciale aanpak. Dat concludeert BrabantAdvies in de publicatie ‘Risico’s en kansen van Digitalisering, vanuit politiek-bestuurlijk perspectief van de Staten en GS van Brabant’.

De publicatie is opgesteld in samenwerking met het lectoraat Digitalisering van Avans. Aanleiding daarvoor is een motie vanuit Provinciale Staten. De Statenleden waren geïnteresseerd in de maatschappelijke risico’s die digitalisering met zich meebrengt en vroegen BrabantAdvies om onderzoek. Aan de hand van een viertal clusters (regionale arbeidsmarkt en talentontwikkeling, sociale en fysieke infrastructuur, sociale kwaliteit en openbaar bestuur) zijn de ontwikkelingen vervolgens in beeld gebracht.

Belangrijkste conclusie is dat digitalisering grote kansen met zich meebrengt, maar dat er eveneens oog moet zijn voor het aanpakken van potentiële bedreigingen voor bedrijven en burgers. Deze bedreigingen uiten zich onder andere in een grootschalige verandering van banen, de dreiging van cybercrime voor het energienet of de drinkwatervoorziening en het risico van een versterkte tweedeling binnen de maatschappij.

Om deze risico’s aan te pakken en tegelijkertijd de kansen te benutten, worden in het advies een vijftal ‘no-regret’-maatregelen geformuleerd. Deze bestaan onder andere uit het opstellen van een provinciaal strategisch digitaliseringsplan, het organiseren van workshops voor Statenleden door experts en een vernieuwingsagenda op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt.

Op vrijdag 1 juni wordt het advies tijdens een themabijeenkomst van Provinciale Staten besproken, in samenhang met de digitaliseringsvisie van de provincie Noord-Brabant ( ‘Brabant Digitaliseert; Digitalisering in Brabant en de rol van de provincie’).

Delen: