Dijkverbetering Cuijk en Ravenstein

Tussen Cuijk en Ravenstein werkt Waterschap Aa en Maas aan dijkverbetering. Op dit 21 km lange traject voldoen delen van de dijk niet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. 

Door het veranderende klimaat verwachten we dat het water in de Maas steeds vaker hoog komt te staan. Kunnen we het water nog naar onze hand zetten? Of zijn de grenzen, met het steeds grilliger en onvoorspelbaarder klimaat, van maakbaarheid bereikt? Waterveiligheid gaat om meer dan het verbeteren van dijken. Zet daarom ook in op natuurlijke oplossingen, zoals rivierverruiming en waterberging. Breng de effecten op de waterstand in beeld en geef aandacht aan het vasthouden van water. Dat is nodig om verdroging tegen te gaan, om kwetsbare natuur te beschermen en om voedselzekerheid te blijven bieden. Dat laatste is nu zeker weer een issue, zie de oorlog in de Oekraïne die ons bewust maakt van onze kwetsbaarheid.

Na bestudering van de Notitie Reikwijdte Detailniveau voor het op te stellen milieueffectrapport (MER) roept de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) van BrabantAdvies ook op om tegelijkertijd met de dijkverbetering in te zetten op de kansen voor gebiedsontwikkeling en hierbij ecologische, sociale en economische belangen met elkaar te verbinden. Ze pleit ervoor om eigenaarschap van relevante partijen voor plannen die bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied, aan te jagen.

Download de publicatie om te lezen welke 9 aandachtspunten de PRL de provincie meegeeft.

Delen: