Draagvlak voor aanpak stikstof

Gezien de kortetermijnurgenties, onder andere door de woningtekorten, is het van belang om ontwikkelingen in Brabant weer zo snel mogelijk op gang te kunnen brengen. Tegelijkertijd is een juridische onderbouwing van de nieuwe stikstofaanpak onmisbaar. Wederom moet een impasse worden voorkomen, ook met het oog op draagvlak. Dat en meer wil BrabantAdvies aan het college van GS meegeven met het advies over de stikstofaanpak. De complexiteit van het vraagstuk vraagt veel meer dan alleen de aanpak van stikstof. Het gaat ook over ruimtelijke visievorming wat waar kan en om het bieden van perspectief, ook voor de landbouw. Een heldere uitvoeringsstructuur voor gebiedsinrichting is onmisbaar om de vraagstukken in de regio’s over natuur, bodem, water, bos, klimaat en stikstof in samenhang te kunnen oppakken. Tot slot pleit ze ervoor om ‘los te komen’ van de  techniek, het verhaal te vertellen hoe natuur juist samenhangt met onze (economische) toekomst en onze gezondheid.

Op 8 oktober is het advies (digitaal) overhandigd aan gedeputeerde Erik Ronnes:

“Als bestuurder beland je al snel op het niveau van details. Een advies als deze helpt om weer eens ‘van buiten’ naar de zaken te kijken. Dus dank en waardering voor de bijdrage van BrabantAdvies. Het moment om dit te mogen ontvangen past ook goed. Gedeputeerde Staten ontwikkelen op dit moment de uitvoeringsagenda Brabants Ontwikkelaanpak Stikstof. Mijn eerste indruk is dat veel van de onderwerpen en aandachtspunten ook in dat proces een plaats hebben. Dus ik ga het met belangstelling lezen.”

Delen: