Economische Visie: ‘Concurrerend, duurzaam en adaptief’

Werk aan en concurrerende, duurzame en adaptieve economie. Met brede welvaart als uitgangspunt en de arbeidsmarkt en ruimtelijke kwaliteit als cruciale componenten. Zet, ook in crisistijd, de investeringen op duurzaamheid stevig door. Dat is de centrale aanbeveling van BrabantAdvies – en de SER Brabant in het bijzonder – voor de provinciale Economische Visie 2030.

Twee economenpanels leverden concrete input voor het advies. Tijdens de digitale meetings gingen economische denkers in gesprek met regionale experts. Er werd gesproken over de thema’s missiegedreven innovatiebeleid en agglomeratiekracht. De verslagen van de meetings zijn integraal opgenomen in het advies.

Voor de provinciale economische visie doet BrabantAdvies de volgende aanbevelingen:

  1. Hanteer het realiseren van brede welvaart als perspectief voor de toekomst. Zorg voor open samenwerkingsstructuren met oog voor vernieuwers;
  2. Maak werk van de arbeidsmarkt als cruciale component;
  3. Zorg voor een ruimtelijk-economische kwaliteitsimpuls.

Bovenstaande aanbevelingen staan in het advies verder uitgewerkt.

Delen: