Expeditiegids Brabant

Opgaven, perspectieven en cijfers voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019

Op vrijdag 29 juni overhandigden de Brabantse kennisinstellingen BrabantAdvieshet PON en Telos de Expeditiegids Brabant aan Provinciale Staten van Brabant. Commissaris van de Koning, Wim van de Donk nam het eerste exemplaar in ontvangst. In de gids hebben de drie kennisinstellingen hun kennis en inzichten gebundeld. Naast de belangrijkste feitelijke ontwikkelingen in Brabant komen in vijf hoofdstukken de belangrijkste opgaven, inzichten en keuzes richting 2030 aan bod. De thema’s van de vijf hoofdstukken: Concurrerend Brabant, Circulair en klimaatbestendig Brabant, Mobiel en verbonden Brabant, Gezond en samenlevend Brabant en (Be)sturend Brabant. In aparte kaders zijn andere thema’s zoals Cultuur en erfgoed, Natuur, Werken en Leren en de Transitie Landbouw uitgelicht. De gids sluit af met tien (schrijf)tips voor een aantrekkelijk verkiezingsprogramma.


v.l.n.r. Leo Dubbeldam, John Dagevos, Patrick Vermeulen, Ivka Orbon, Wim van de Donk

De Expeditiegids is bedoeld om politieke partijen en de schrijvers van de verkiezingsprogramma’s te helpen de juiste keuzes te maken en om die keuzes naar een aansprekend verkiezingsprogramma te vertalen. En voor eenieder die geïnteresseerd is in de toekomst van Brabant. Het is een eerste stap in het verkiezingsproces en kan bijdragen aan het schrijven van een goed programma. In het najaar van 2018 organiseren de kennisinstellingen graag het inhoudelijk debat. De gids kan als basis dienen om met de Brabantse kiezer in gesprek te gaan.

Wilt u een exemplaar van de Expeditiegids ontvangen of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met BrabantAdvies via info@brabantadvies.com.

Delen: