Handreiking ‘Van kiloknaller naar een onsje minder’

De Provinciale Raad Gezondheid ziet dat er verschillende partijen vanuit de overheid, markt en maatschappij zoeken naar manieren om de verduurzaming van de agrofoodsector te versnellen. Veel initiatieven zijn erop gericht de consument aan te sporen meer duurzaam vlees te kopen. Deze initiatieven missen vaak afstemming en inzicht in het onderliggende keuzeproces van de consument. De handreiking ‘Van kiloknaller naar een onsje minder’ geeft meer inzicht in de factoren die een rol spelen in de consumentenkeuze voor duurzaam vlees.

Met dit inzicht kunnen ketenpartijen de consument stimuleren om meer duurzaam vlees te kopen en samen te werken in de keten. Wij hopen dat de handreiking de partners ondersteunt bij het stimuleren van de verkoop van duurzaam vlees en het zoeken naar verbindingen tussen partijen.

Eind februari 2016 wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij de ketenpartners ‘van grond tot mond’ worden uitgenodigd. De handreiking zal worden toegelicht door hoogleraar prof. dr. Theo Poiesz. De ketenpartners kunnen elkaar beter leren kennen en manieren vinden om de stappen die de consument moet zetten voor de aankoop van duurzaam vlees, beter op elkaar af te stemmen.

Voor meer informatie:

Marlie van Santvoort
Aniek Linskens

Delen: