Herinrichting N270 West

De provincie Noord-Brabant wil de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid van de N270 West (Helmond – Walsberg) verbeteren. Om tot een zorgvuldig besluit te komen over de herinrichting, wordt een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Daarin worden vier alternatieven onderzocht, waarbij het de voorkeur heeft om de N270 West te verbreden naar 2×2-baans, inclusief aanvullende maatregelen.

Na bestudering van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) geven wij de volgende aandachtspunten mee:

  1. Geef aan hoe de herinrichting van de N270 West past in het gehele mobiliteitsvraagstuk rond Eindhoven, Helmond en Deurne
  2. Voorkom dat de N270 West een vervangende route van de A67 wordt
  3. Onderzoek risico’s van mogelijk nieuw knelpunten ter hoogte van de Binderendreef
  4. Stimuleer alternatieve vervoerswijzen
  5. Speel in op nieuwe ontwikkelingen
  6. Blijf in gesprek met de omgeving
  7. Herstel van natuur en landschap
  8. Aandacht voor leefbaarheid

Tot slot roepen we op om in te blijven zetten op minder mobiliteit en gedragsverandering van reizigers. De oplossing voor de mobiliteitsvraagstukken van Brabant ligt namelijk niet alleen in extra asfalt.

Delen: