Het Gezondheidskapitaal van Brabant

Gezondheid is een belangrijk en terugkerend thema in de programma’s van de provinciale partijen. Dit betekent dat gezondheid onderwerp hoort te zijn in het nieuw te vormen bestuursakkoord. De Provinciale Raad Gezondheid biedt in het position paper ‘Het gezondheidskapitaal van Brabant’ vijf handreikingen voor het nieuwe provinciale bestuur om te investeren in het Brabants gezondheidskapitaal via een integraal gezondheidsbeleid:

 

Investeer in een vitaal Brabant

Vitale inwoners van Brabant zijn actief in lokale gemeenschappen, dragen samen verantwoordelijkheid, leveren een zorgende, een sociale en economische bijdrage. Gezondheid en vitaliteit gaan hand in hand. Met de definitie van positieve gezondheid – gezondheid als basis voor vitaliteit – in handen, kan de provincie de participatiemaatschappij stimuleren, inwoners letterlijk en figuurlijk in beweging brengen en de ‘doe-het-zelf-samenleving’ (verder) ontwikkelen. Investeren in gezondheid betaalt zich terug in een toenemend welzijn van de Brabander, in verhoogde sociale en economische activiteit en het vrijkomen van onbenut sociaal kapitaal.

 

Blijf pionieren met One Health in onze provincie

Gezondheid voor mens, dier en omgeving. Schotten doorbreken en integraal denken vormen hier de kern. Verbind natuur, onderwijs en zorg. Verbind landbouw en zorg. Verbind partijen met elkaar die de One Health benadering vorm kunnen geven en spreek bedrijven aan op maatschappelijk verantwoord ondernemen en op de potentie die een groene omgeving en regionaal geproduceerd voedsel hebben voor gezondheid.

 

Investeer in een verdere stimulering van een gezonde en veilige leefomgeving

Gezondheid is voor een belangrijk deel afhankelijk van omgevingsfactoren. Gezondheid start met veiligheid. Investeren in een veilige leefomgeving is daarom van groot belang. Geef gezondheid een prominente rol in het provinciaal Water- en Milieuplan en de Omgevingsvisie van de provincie. Voorkom/verminder veiligheids- en gezondheidsrisico’s vanuit het voorzorgprincipe (bijvoorbeeld ten aanzien van landbouw, milieu, water, energiewinning, etc.). En richt de leefomgeving zo in dat gezonde (en duurzame) keuzes gestimuleerd kunnen worden (bijvoorbeeld voor beweging en gezonde, lokaal geproduceerde voeding).

 

Breng Brabant letterlijk in beweging

De gezondheidsvoordelen van regelmatige lichaamsbeweging en fysiek bezig blijven zijn moeilijk te negeren. Daarnaast zijn de voordelen van lichaamsbeweging voor bijna iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd, geslacht, uithoudingsvermogen en inkomen. Het is niet altijd nodig hiervoor naar een sportschool of -vereniging te gaan. Bewegen kan ook in de nabije omgeving, in de natuur. Gezondheid en natuur kunnen elkaar positief benutten. Maar beweging suggereert ook iets over verplaatsing. Goede en veilige mobiliteit en infrastructuur zijn belangrijk.

 

Benut de innovatiekracht en de oplossingsgerichtheid van Jong Brabant

Ervaring heeft geleerd dat bij het nadenken over een leefbaar en gezond Brabant de bijdrage van jonge mensen onmisbaar is: het gaat immers over hun toekomst. Brabant staat voor een aantal belangrijke en fundamentele vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van milieu en klimaat, een gezonde leefomgeving en gezonde en verantwoorde voeding, de regionale economie, toekomstbestendige zorg, duurzame landbouw, verbinding van stad en platteland en de gezonde, vitale samenleving. In de provincie ligt een schat aan innovatieve ideeën en creatieve energie voor het oprapen wanneer ze verbindingen zoekt met haar jongeren.

Delen: