Iedereen telt! Brabants deltaplan voor arbeidsmarkt en onderwijs

Op 28 mei is het advies ‘Toerusten en innoveren, een toekomstbestendig onderwijs- en arbeidsbestel’ aangeboden aan gedeputeerde Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant. Dit advies werd aangeboden door de voorzitter van SER Brabant (onderdeel van BrabantAdvies). De vraag die centraal staat in het advies is: Hoe zorgt Brabant voor een toekomstbestendig arbeids-en onderwijsbestel?

Gedeputeerde Pauli zegde toe het advies mee te nemen in de midterm review van het economisch programma van de provincie, de aansluiting te zoeken bij de nationale Brainport actieagenda en het te bespreken in het landelijk provinciaal overleg IPO.

Er heeft zich een krachtige coalitie gepresenteerd van bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en de vakbonden, die samen met de provincie de komende jaren echte stappen wil zetten naar een toekomstbestendiger arbeids- en onderwijsbestel.

Het adviesrapport van SER Brabant (onderdeel van BrabantAdvies) laat zien welke strategie de komende 4-8 jaar nodig is.

De economie groeit en overal worden vakmensen en specialisten gevraagd. Dagelijks verschijnen in de media alarmerende berichten over de grote aantallen vacatures die niet meer vervuld kunnen worden. Tegelijkertijd is er nog altijd stevige werkloosheid die huishoudens buitenspel plaatst. Sommige bronnen, waaronder het World Economic Forum, stellen dat door technologische vernieuwingen als robotisering en digitalisering 65% van de bestaande beroepen verandert.

De vraag is hoe Brabant hierop inspeelt. Het concurrentievermogen van de provincie hangt sterk af van het beschikbare arbeidspotentieel. Brabant zal tijdig moeten zorgen voor voldoende mensen met kennis en vaardigheden die aansluiten bij de technologische veranderingen. SER Brabant, onderdeel van BrabantAdvies, stelde een koepelvisie op over een toekomstbestendig arbeids- en onderwijsbestel.

In de koepelvisie staan 6 concrete vernieuwingsvoorstellen gericht op gezonde mobiliteit, een positieve leercultuur en versterkte maatschappelijke participatie:

– Verplichte loopbaan-APK voor iedereen
Om burgers inzicht te geven in hun competenties en loopbaankansen moet iedereen periodiek een loopbaan-APK of talentenscan kunnen doen.

– Bied kwetsbare groepen perspectief
Mensen die langdurig buiten het arbeidsproces staan, verdienen een nieuw perspectief op werk. Sta toe dat ze werkervaring kunnen opdoen. Voor statushouders en mensen met een taalachterstand is meer begeleiding nodig.

– Herwaardering van het praktijkonderwijs en vmbo-onderwijs
Vakmensen op alle niveaus blijven ook in de toekomst broodnodig. Zorg voor imagoverbetering en hogere waardering van het vakonderwijs, zowel in de basis als op hogere niveaus.

– Flexibel en modulair deeltijdonderwijs
Onderwijsinstellingen moeten werk maken van onderwijsmodules gericht op werkenden om ze up-to-date te houden op hun vakgebied. Investeer in nieuwe concepten, gericht op werkenden (zelfstandigen en in loondienst) en werkzoekenden, die zelf hun eigen leerroute bepalen.

– Hybride combinaties van leren en werken
Werken en leren gaan steeds meer samen tijdens de hele loopbaan. Samenwerking tussen bedrijven en onderwijs krijgt meer de vorm van co-makership. Er zijn verschillende proeftuinen in de hightech, biobased economy en activerende zorg, die een impuls verdienen, maar waarvan ook de resultaten beter moeten worden verspreid.

– Stimuleren van (inter-)sectorale mobiliteit
Werkenden zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor hun eigen duurzame inzetbaarheid. Daarvoor is een persoonlijk en meeneembaar mobiliteitsbudget nodig. Werkgevers dragen bij aan dat budget gedurende het dienstverband. Daarnaast zijn er regionale opleidings- en mobiliteitsmiddelen.

Deltaplan
Volgens SER Brabant is in Brabant snel een deltaplan nodig om het onderwijs en de arbeidsmarkt in de provincie toekomstbestendig te maken. Een krachtenbundeling van alle partijen is nodig: provincie, gemeenten, ondernemers, mkb-bedrijven, regionale werkbedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties van burgers en werkenden.  Om zo te komen tot een Talent- en Investeringsakkoord dat gericht is op de ontwikkeling op alle niveaus. Dat is ook de basis voor een regiodeal  met het kabinet.

Contactpersoon: Marlie van Santvoort

Klik hier voor het rapport.
Klik hier voor het persbericht.
Klik hier voor de brochure.

Uit de pers:

‘Vernieuwing arbeidsmarkt hard nodig’, Marc van der meer, Eindhovens Dagblad 8 juni 2018
Opinie ‘Arbeidsmarkt vraagt om een deltaplan…’, Marc van der Meer, Brabants Dagblad 30 mei 2018
‘Loopbaan-apk voor werknemers’ artikel Eindhovens Dagblad 29 mei 2018
‘Brabant moet een leven lang leren, iets anders zit er niet op’, artikel Brabants Dagblad 29 mei 2018
‘Zit werkend Brabant straks tot aan het pensioen in de schoolbankjes?’, artikel Brabants Dagblad 28 mei 2018

Delen: