Impactvol investeren: Brede welvaart voor vandaag en morgen

Hoe kan Brabant sterker uit de coronacrisis komen en welke investeringen zijn daarvoor nodig? Met het advies ‘Brede welvaart voor vandaag en morgen’ heeft BrabantAdvies de veranderingen van de coronacrisis voor het provinciaal investeringsbeleid in beeld gebracht. BrabantAdvies roept op om nú te investeren om brede welvaart op de lange termijn te realiseren.

Structurele of tijdelijke veranderingen?

Hoewel kort na de coronacrisis nog lastig te zeggen is welke veranderingen tijdelijk waren en welke structureel effect hebben, heeft corona een aantal kansen en bedreigingen duidelijk zichtbaar gemaakt. Daarmee is de vraag voor de provincie nu relevant: welke mogelijkheden voor verandering houden we vast? Wat willen we stimuleren? En waar nemen we afscheid van?

Kansen en bedreigingen van corona

Kansen liggen op het vlak van mobiliteit (ook minder reizen als mobiliteitsbeleid, in combinatie met thuiswerken), industrie en verdienvermogen (versnelde inzet op circulaire economie, in reactie op het ontstane grondstoffentekort) en verduurzaming (aanhakend op Europese- en Rijksgelden, ook voor het mkb en nieuwe spelers).

Bedreigingen uiten zich o.a. in een toenemende tweedeling op de arbeidsmarkt (arbeidsmigranten, jongeren en flexwerkers werden het hardst geraakt), op wijkniveau (toenemende gezondheidsverschillen tussen inwoners) en in het onderwijs (met een krimp in het mbo en een beperkte instroom in de beroepsopleidingen).

Nú investeren voor brede welvaart

BrabantAdvies roept op om, in het belang van de aanpak van de maatschappelijke transities, nu te investeren met aandacht voor brede welvaart. Dat vraagt – in het verlengde van de investeringsagenda Coronaherstel Brabant – om een structurele, samenhangende provinciale investeringsaanpak. Daarbij tekent zich één bovenhangende vraag scherp af: op wat voor Brabant zetten we in? De thema’s inclusie (een inclusieve arbeidsmarkt, inclusief onderwijs en inclusieve leefomgeving) en duurzaamheid (met de volgende uitdaging van het klimaat voor de deur) dienen hierbinnen een prominente positie te krijgen.

SER Brabant plaatste een oproep in het Brabants Dagblad ‘Vind elkaar, op zoek naar personeel!’. De arbeidsmarkt is nu de grote uitdaging.

Publicatie ‘Brabant sterker uit de crisis’

Als onderliggend product bij het advies is eerder de publicatie ‘Brabant sterker uit de crisis’ uitgebracht. Hierin geven diverse experts – van cultuur tot leefomgeving – hun visie op de veranderingen in coronatijd. Klik hier voor de publicatie ‘Brabant sterker uit de crisis’.

Twee blogs zijn ook in het Brabants Dagblad geplaatst: ‘Breng Brabant op orde en let op de kwaliteit’ en ‘Het veelkoppige monster van het slechte gestel’.

Delen: