Investeer in Gezond en Veilig langer thuis in Brabant

Dit adviseert BrabantAdvies in het briefadvies aan Gedeputeerde Staten. Een advies naar aanleiding van het verzoek van Provinciale Staten bij motie 33 (Statenvoorstel 66/17) uit de begrotingsbehandeling d.d. 10 november 2017.

In het kader van dit advies is een quick scan uitgevoerd in de vorm van diepte interviews bij een aantal zeer uiteenlopende initiatieven in Brabant. Deze verkenning heeft voor ons bevestigd dat het huidige systeem – en de innovaties daarbinnen – tegen haar grenzen aanloopt. De vernieuwing  vraagt een mindshift. Het gaat verder dan de vraag hoe we de zorg betaalbaar kunnen houden of hoe we een sterker impuls kunnen geven aan zorginnovaties.

Er is behoefte aan een ‘nieuw Brabants model’.  En BrabantAdvies ziet hier een actieve en doorslaggevende rol voor de provincie Brabant. Een provincie die investeert in een infrastructuur voor innovatie om met en vanuit de praktijk de systeemfouten op te sporen en op te lossen. Het briefadvies reikt een concreet handelingsperspectief en een ontwerpaanpak aan.

Klik hier voor de motie 33 Gezond en Veilig Langer Thuis in Brabant.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Roos Sohier

Delen: