Jaarverslag 2019: Werken aan een beter Brabant

Het jaarverslag 2019 is uit. Een terugblik op een bewogen jaar, waarin langdurige droogte, de stikstofcrisis en de boerenprotesten lieten zien dat de houdbaarheid van onze systemen op het spel staat. Een jaar bovendien, met grote maatschappelijke uitdagingen. Die Brabant dwingen om fundamentele keuzes te maken. Van schone energie tot een duurzame economie en het behoud van een gezonde leefomgeving.

In dat bewogen jaar hebben we diverse rake adviezen uitgebracht. Belicht vanuit verschillende kanten, dankzij de grote inzet vanuit de vier raden waaruit wij zijn opgebouwd. Met een combinatie vanuit wetenschap, beleid en uitvoering, waar nodig aangevuld met externe experts.

Een overzicht van al onze uitgebrachte adviezen is terug te vinden in het jaarverslag. Variërend van energietransitie tot omgevingsverordening. Ook geven we een overzicht van de verschillende werkzaamheden die plaatsvonden in onze vier adviesraden. Een compact verslag, dat laat zien hoe we ook in 2019 werkten aan een beter Brabant.

Delen: