Jaarverslag 2020: Werken aan de toekomst van Brabant

Het jaarverslag 2020 is uit. Een terugblik op een bewogen jaar, Covid-19 heeft de kwetsbaarheden van Brabant meedogenloos blootgelegd: van de risico’s van intensieve mens- en dieraantallen in onze provincie tot aan de kwetsbare positie van specifieke groepen: van zzp’ers, arbeidsmigranten, ouderen en onze jeugd.

In dat bewogen jaar hebben we in de verschillende adviezen aandacht gevraagd voor het verhaal achter het beleid. Belicht vanuit verschillende kanten, dankzij de grote inzet vanuit de vier raden waaruit wij zijn opgebouwd. Met een combinatie vanuit wetenschap, beleid en uitvoering, waar nodig aangevuld met externe experts.

Een overzicht van al onze uitgebrachte adviezen is terug te vinden in het jaarverslag. Ook geven we een overzicht van de verschillende werkzaamheden die plaatsvonden in onze vier adviesraden. Een compact verslag, dat laat zien hoe we ook in 2020 werkten aan de toekomst van Brabant.

Delen: