Jaarverslag 2021: Grenzen trekken of grenzen verleggen? Voor een beter Brabant

Ons jaarverslag 2021 is uit. Een terugblik op een lustrumjaar dat in het teken stond van schaarse ruimte in een snel veranderend Brabant. Logistieke hallen die open landschappen opslurpen, woningbouw die concurreert met ruimte voor werken, zonnepanelen op voormalige landbouwgrond: het zijn ontwikkelingen die nu het ruimtelijk debat in Brabant bepalen. Verandering is onontkoombaar, maar verandert Brabant ook in de gewenste richting? Hoe kunnen we de opgaven waar Brabant voor staat juist als kansen benutten en kiezen voor kwaliteit, nu én straks? En kan verbeeldingskracht ons helpen grenzen te verleggen om tot ándere, mooiere en slimmere oplossingen te komen?

Ook afgelopen jaar hebben we in de verschillende adviezen aandacht gevraagd voor de belangrijkste regionale vraagstukken en uitdagingen. Belicht vanuit verschillende kanten, dankzij de grote inzet vanuit de vier raden waaruit wij zijn opgebouwd. Met een combinatie vanuit wetenschap, beleid en uitvoering, waar nodig aangevuld met externe experts.

Een overzicht van al onze uitgebrachte adviezen is terug te vinden in het jaarverslag. Ontdek hoe onze vier adviesraden terugkijken op 2021 en hoe we onze opdracht om te inspireren en signaleren concreet hebben vormgegeven. 

Delen: