Jaarverslag 2022

In 2022 stond de fysieke leefomgeving centraal in onze advisering. Dat is niet vreemd in het licht van de vele vraagstukken die in het steeds intensiever benutte Brabant spelen. ‘De ruimtelijke  ordening is weer terug op de agenda. De provinciale rol daarin is door het Rijk nog eens onderstreept. De provincies zijn aan de slag met een fikse klus om onder stevige tijdsdruk mét de partijen in de regio de contouren van de ruimtelijke opgaven neer te zetten en in te kleuren.

Deze tijd vraagt om een nieuwe koers om van richting te veranderen. Onze advisering gaat niet langer over dát het moet, het gaat vooral over hóe het moet. Een nieuwe koers vraagt om denkkracht en innovatie uit de samenleving. Brabantse bedrijven leveren baanbrekende innovaties die de duurzaamheid versnellen.

BrabantAdvies ziet het als haar opdracht om in deze complexe vraagstukken handreikingen aan te dragen. Door de dialoog te faciliteren en partijen samen te brengen, te adviseren en te agenderen. In dit jaarverslag blikken we terug op onze advisering en activiteiten in 2022.

Delen: