Kick-off BrabantAdvies

Op 13 april 2016 organiseerden wij de kick-off van BrabantAdvies: een eerste ontmoeting en inhoudelijke dialoog tussen de raadsleden van de drie adviesraden, de Young Professionals en de medewerkers van het bureau.

Commissaris van de koning Wim van de Donk opende de kick-off met de oproep om vooral kritisch, onafhankelijk en ongevraagd te adviseren en een nieuw licht te laten schijnen over complexe maatschappelijke opgaven waar we in Brabant voor staan.

Tijdens de kick-off hebben de raadsleden en young professionals in twee rondes gesproken over drie actuele integrale Brabantse vraagstukken:

  • flankerend innovatiebeleid;
  • de omgevingsvisie;
  • de integrale gezondheidsagenda.

De uitkomsten van de kick-off hebben wij vastgelegd in een impressieverslag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roos Sohier of Aniek Linskens.

Delen: