Kompas water en bodem sturend in Brabant

De afgelopen jaren heeft BrabantAdvies bij de totstandkoming van het nieuwe omgevingsbeleid geadviseerd: van bouwstenen voor de omgevingsvisie in 2017 tot advisering ten behoeve van het kader leefomgeving in 2022. In 2022 hebben we met ontwerpers, provincie, waterschappen en bedrijven aan de hand van de Klimaatonderlegger de vraag verkend wat het betekent als toekomstwaarden expliciet invulling krijgen: een gezond bodem- en watersysteem is noodzakelijk om klimaatverandering op te kunnen vangen, maar ook voor een toekomstbestendige manier van wonen, werken en landbouw bedrijven.

Speelveld aan het woord 
In een reeks interviews laten we in de maanden maart en april 2023 het Brabantse speelveld en de wetenschap reflecteren op het principe ‘water en bodem sturend’. Wat betekent dit principe in de praktijk? Hoe weeg je het af in de context van schaarse ruimte? Maar ook hoe kunnen we het bodem- en watersysteem als kans inzetten? En welke rol hebben provincie, gemeenten en waterschappen hierin? De interviews zijn soms verkennend, soms duidend en een andere keer richtinggevend:

Interviewreeks

Erik Ronnes

Erik de Ridder, Mario Jacobs en Kees-Jan de Vet 

Harwil de Jonge

Martha Bakker

We verwachten in het tweede kwartaal 2023 de resultaten van onze verkenning aan te bieden in de vorm van een digitaal kompas dat de verhalen en inzichten van Brabantse bodem en uit wetenschappelijke hoek bundelt en een koers voor bodem en water sturend in Brabant uitzet.

Meer informatie over het adviestraject Leefomgeving? Neem contact op met Ruud Leeijen: rleeijen@brabantadvies.com

Delen: