Kompas water en bodem sturend in Brabant

De afgelopen jaren heeft BrabantAdvies bij de totstandkoming van het nieuwe omgevingsbeleid geadviseerd: van bouwstenen voor de omgevingsvisie in 2017 tot advisering ten behoeve van het kader leefomgeving in 2022. In 2022 hebben we met ontwerpers, provincie, waterschappen en bedrijven aan de hand van de Klimaatonderlegger de vraag verkend wat het betekent als toekomstwaarden expliciet invulling krijgen: een gezond bodem- en watersysteem is noodzakelijk om klimaatverandering op te kunnen vangen, maar ook voor een toekomstbestendige manier van wonen, werken en landbouw bedrijven. We verwachten in het tweede kwartaal 2023 de resultaten van deze verkenning aan te bieden in de vorm van een digitaal kompas dat verhalen en inzichten van Brabantse bodem en uit wetenschappelijke hoek bundelt en een koers voor bodem en water sturend in Brabant uitzet.

Meer informatie over het adviestraject Leefomgeving? Neem contact op met Ruud Leeijen: rleeijen@brabantadvies.com

 

Delen: