Marketingpodium ‘Hoe grillig is de consument?’

Op dinsdag 5 april 2016 organiseerden BrabantAdvies, HAS Hogeschool, ZLTO en FoodUp! Brabant het marketingpodium ‘Hoe grillig is de consument?’. Consumenten en partijen uit de markt, overheid en het onderwijs ontmoetten elkaar in het auditorium van HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Daar werd onder leiding van dagvoorzitter Harry van Delft (lector Agrofood Marketing) de verbinding gelegd tussen de theorie en praktijk van consumentengedrag.

Lessen uit de theorie

Prof. dr. Theo Poiesz (hoogleraar Economische Psychologie en Healthcare Management en wetenschappelijk directeur van BrabantAdvies) gaf een presentatie over het gedrag van consumenten en plaatste dat in de context van duurzaam vlees. De kern van zijn verhaal: gedrag van de consument wordt bepaald door motivatie, capaciteit (kennis) en gelegenheid (tijd en aanbod). Iemand zal pas kiezen voor duurzaam vlees wanneer hij of zij voldoende motivatie, capaciteit en gelegenheid heeft. De consument is dus niet grillig, maar maakt voortdurend een afweging tussen deze drie voorwaarden. Marketing moet hierop inspelen.

De Provinciale Raad Gezondheid (onderdeel van BrabantAdvies*) publiceerde eerder de handreiking ‘Van kiloknaller naar een onsje minder’ over de factoren die een rol spelen in de consumentenkeuze voor duurzaam vlees.

 

Lessen uit de praktijk

Hierna vertelde Ben Bruurs van recreatie- en educatieboerderij Den Elshorst, Casper Schoenmakers van versmarkt Van Heinde en Jan van de Broek van biologische boerderij ’t Schop over hun kijk op consumenten en de lessen die zij hebben geleerd. Den Elshorst en ’t Schop zijn beiden succesvol, versmarkt Van Heinde zal dit jaar zijn deuren sluiten.

Dankzij de sprekers konden er verschillende verbanden tussen theorie en praktijk worden gelegd.

  • Uit de theorie blijkt dat consumenten worden gemotiveerd om duurzaam vlees te kopen wanneer ze er mee in contact worden gebracht. Onze praktijkvoorbeelden laten dit ook zien: Den Elshorst doet dit door recreatie en educatie, ’t Schop door middel van proeven en koken met producten, en Van Heinde door kookworkshops.
  • Het helpt om als ondernemer te investeren in het vergroten van de kennis (capaciteit) van de consument: laat zien wat je doet en waarom.
  • Bij Den Elshorst en ’t Schop kan de consument met eigen ogen zien hoe er wordt omgegaan met dierenwelzijn en duurzaamheid, bij Van Heinde is het alleen mogelijk om informatie te krijgen ‘uit de tweede hand’ via informerende borden en posters of het personeel.
  • Den Elshorst en ’t Schop staan dicht bij hun product: ze geven persoonlijk uitleg aan de consumenten over dierenwelzijn, duurzaamheid en milieu. Bij Van Heinde bleek het veel moeilijker voor het personeel om expertise te ontwikkelen over alle producten.
  • Alle drie de ondernemers ondervonden dat het veel tijd en moeite kost om consumentengedrag te veranderen. Zichtbaarheid en promotie helpt om dit te versnellen.
  • Internet en social media maken in het geval van Den Elshorst en ’t Schop duurzaam vlees veel toegankelijker voor de consument.

De organisatoren van het marketingpodium hopen dat de kennis uit de theorie en praktijk andere ondernemers kan helpen om hun duurzame producten beter in de markt te zetten. En dat we als consumenten misschien iets bewuster zijn geworden van de keuzes die we iedere dag moeten maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BrabantAdvies.

Delen: