Meanderende Maas, briefadvies

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) heeft op verzoek van de provincie Noord-Brabant een advies uitgebracht over de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de Meanderende Maas dijktraject Ravenstein-Lith.

Aandachtspunten:

  • Benutten van natuurlijke processen
  • Afstemming en samenwerking met provincie Gelderland
  • Hoger schaalniveau
  • Betrokkenheid bewoners en belanghebbenden
  • Oefenen in de geest van de Omgevingsvisie

Delen: