MKB-plus regeling scale-ups

Het provinciebestuur wil een MKB-plus faciliteit in de markt zetten voor het financieren van scale-ups. Het betreft snelgroeiende en investerende MKB-bedrijven met een meer dan gemiddelde financieringsbehoefte, te weten tickets vanaf € 5 mln. of eerder € 10 mln. Aan BrabantAdvies/SER Brabant is gevraagd een advies uit te brengen.

BrabantAdvies heeft positief geadviseerd op het voornemen van de provincie. De MKB-plus faciliteit is in potentie een sterk wapen – samen met andere instrumenten- om het regionaal groeivermogen te versterken. De doelgroepbedrijven (scale-ups) dragen bij aan het versterken van de regionaal-economische structuur. Het instellen van een MKB-plus faciliteit is in dat opzicht van strategisch belang voor de provincie Noord-Brabant en sluit aan bij de kern van het MLT-advies 2015-2020 van SER Brabant over het belang van de Brabantse groeiagenda.

Delen: