MLT Advies ‘Brabantse groeiagenda: focus op innovatie en verbinden’

De lat moet hoger in Brabant, groeiherstel en het bieden van nieuw werkgelegenheidsperspectief is de eerste prioriteit, ook voor de provincie. Als pijlers voor het provinciale sociaal-economische beleid van de komende jaren worden met name genoemd het voeren van industriebeleid ‘nieuwe stijl’ en het verbinden van het economisch systeem en het sociaal systeem, met name de arbeidsmarkt.

Dit zijn de grote onderliggende agenda’s voor een economisch en sociaal toekomstbestendig Brabant. Belangrijkste aanbeveling in dit MLT-advies is om de komende periode een ‘Brabantse Groeiagenda’ te ontwikkelen waaraan alle stakeholders – bedrijfsleven, steden, kennisinstellingen, onderwijs, regional boards – zich committeren.

 

Delen: