Omgevingsvisie: de bouwstenen

Vier Bouwstenen Omgevingsvisie afzonderlijk beschikbaar

Op 16 november riep BrabantAdvies in een totaal advies voor de Omgevingsvisie de provincie op een aantal stevige veranderingen door te voeren: Zet de bodem centraal bij de inrichting van de ruimte. Het klimaat vereist dat; Laat Brabanders meer bewegen. Lok dat uit, bijvoorbeeld door de inrichting van stad en dorp; Zorg dat Brabantse dorpen sterk van elkaar gaan verschillen. Het is nu teveel van hetzelfde. Investeer in de leefomgeving en geef Brabantse burgers de ruimte om zelf met oplossingen te komen voor de inrichting van buurten en wijken. Deze vier bouwstenen zijn nu elk afzonderlijk beschikbaar:

Bouwsteen Maak regionaal onderscheid tussen krimpgebieden

Bouwsteen Gezonde omgeving, gezonde Brabanders

Bouwsteen Sleutelrol voor de bodem bij klimaatverandering

Bouwsteen Samen werken aan een mooie leefomgeving

Voor meer informatie, zie onze eerdere berichtgeving.

Delen: