Ondersteuning transitie veehouderij

BrabantAdvies heeft de afgelopen jaren het secretariaat van de door provincie Noord-Brabant ingestelde Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij gevoerd. Twee leden van de commissie komen uit het netwerk van BrabantAdvies: Marleen Janssen-Groesbeek (SER-Brabant) en Henk Jans (PRG). De Adviescommissie heeft de voortgang en effectiviteit van het uitvoeringsprogramma tegen het licht gehouden. Dit programma omvat 10 verschillende maatregelen en is bedoeld om het provinciaal beleid te ondersteunen dat inzet op het terugdringen van de belasting van de veehouderij en op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

In haar eindadvies (begin 2021) geeft de commissie aan dat ondersteuning aan veehouders bij hun transitie noodzakelijk blijft. Ook doet zij aanbevelingen voor het sneller en breder in praktijk brengen van innovaties en geeft zij handvatten hoe de provincie duurzame businessmodellen kan stimuleren. In haar eerste advies (oktober 2019) heeft de commissie opgeroepen tot het integraal (naast emissies van ammoniak ook aandacht voor fijnstof en broeikasgassen) en brongericht verminderen van emissies van veehouderijen én een actieve en daadkrachtige rol van gemeenten. Het provinciebestuur heeft nagenoeg alle aanbevelingen van beide adviezen overgenomen.

Het eerste advies (oktober 2019) van de Adviescommissie vindt u hier. Het eindadvies (januari 2021) vindt u hieronder.

Delen: