Ontwerp Beleidskader Natuur

Omdat het herstel van natuur sterk afhankelijk is van de transitie naar een duurzame landbouw, adviseren we bij de uitvoering van het natuurbeleid te zorgen voor maximale synergie en samenhang met het landbouwbeleid. Het is in onze ogen noodzaak te komen tot een gezamenlijke ontwikkelingslijn van natuur met landbouw en voedsel.

Onze aanbevelingen:

  • Benut kansen voor versnelling, maar werk ook bottum up verder: Zet door waar kansen zich voordoen en houd scherp dat gebiedsinrichting tijd kost.
  • Ruimte en randvoorwaarden voor landbouw: De druk op de schaarse ruimte maakt actieve sturing vanuit de overheid urgent, ook over waar welke landbouw past.
  • Meer aandacht voor landschap: Inzet voor het landschap kan door bijvoorbeeld een ambitie van Brabant te formuleren voor 10% groenblauwe dooradering.
  • Blijf investeren in natuur: De aangekondigde bezuinigingen op het budget zijn geen verstandige keuzes.
  • Maak resultaten zichtbaar door monitoring: Monitoring is nodig op verschillende schalen.

Eerder dit jaar brachten we als bouwsteen voor het nieuwe natuurbeleid het advies ‘’Van voordeur tot en met Natura2000” uit. Veel van de daarin opgenomen aanbevelingen zien we al terug in het ontwerp Beleidskader Natuur 2030.

Delen: