Ontwikkel beekdal Tongelreep tot klimaatrobuust beeklandschap

Samen met provincie Noord-Brabant gaat waterschap de Dommel het beekdal van de Tongelreep herinrichten. Een deel van de beek krijgt een natuurlijke loop en ruimte om te meanderen. Ook zijn er maatregelen om kwetsbare natuur te herstellen. BrabantAdvies/ de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) is positief over dit plan en heeft de volgende aanbevelingen voor het provinciebestuur:

  • Verbind het project met een groter gebied want het behoud van dit beekdal is meer dan een lokale ingreep. Het is van belang de herinrichting te verbinden met een groter gebied en toe te werken naar een klimaatrobuust beeklandschap.
  • Overweeg de riooloverstort in Valkenswaard te saneren om het risico van ongezuiverd water in de Tongelreep te voorkomen.
  • Met blijvend grasland landschap open houden. Want blijvende vegetatie is goed voor opslag van CO2.
  • Zorg voor balans tussen functies en kansen van het gebied om recht te doen aan de ambities voor landschappelijke, cultuurhistorische, economische en recreatieve waarden.
  • Geef duidelijkheid over de mogelijkheden natuurgerichte recreatie binnen de noodzakelijke bescherming van kwetsbare natuur in het gebied.
  • Deel kennis om te leren van watermaatregelen en zet natuur en water op de kaart nodig voor betrokkenheid van het publiek.

Delen: