Op weg naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt

SER Brabant bouwt mee aan de economie en samenleving van de toekomst in Brabant. Daarvoor levert SER Brabant bouwstenen op verschillende domeinen. Zo ook op het domein van onderwijs en arbeidsmarkt. Daarmee wil SER Brabant bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt en inclusief onderwijs in Brabant. Belangrijke vragen zijn:

  • Wat zijn de belangrijkste opgaven voor Brabant en voor de Brabantse arbeidsmarkt?
  • Hoe zorgen we voor voldoende mensen met de juiste skills om deze klussen te klaren?
  • Hoe betrekken we zo veel mogelijk mensen?
  • Hoe kunnen we meer doen met minder mensen?
  • Hoe werken we optimaal samen op de Brabantse arbeidsmarkt (en tussen de arbeidsmarktregio’s)?

SER Brabant heeft in de afgelopen jaren een aantal adviezen uitgebracht die aanknopingspunten bieden voor beantwoording van deze vragen. De voortgang van de verschillende aanbevelingen uit deze adviezen leggen we onder het vergrootglas en we kijken wat er nog meer moet gebeuren om de Brabantse arbeidsmarkt toekomstbestendig te laten zijn. We doen dat in verbinding met SER Nederland en de regionale SER’en, de Brabantse arbeidsmarktregio’s en Pact Brabant.

Skillsgerichte arbeidsmarkt

Een concrete vraag van Pact Brabant aan SER Brabant is daarnaast de ontwikkeling van een skillsgerichte arbeidsmarkt in Brabant te ondersteunen. Onder meer door het in kaart brengen van de verschillende Brabantse initiatieven op het gebied van skills en hoe deze elkaar kunnen versterken. In de komende periode zal SER Brabant hiermee aan de slag gaan.

Eerdere adviezen

Meer informatie: Eva Buwalda

Delen: