‘Over gezondheid gesproken’

Op donderdag 6 december 2018 nam BrabantAdvies met het symposium ‘Over gezondheid gesproken’ afscheid van Frank Petter, voorzitter van de Provinciale Raad Gezondheid en voorzitter van het College van Overleg van BrabantAdvies.

In het afgelopen half jaar heeft de Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies gezondheidstafels georganiseerd met Brabanders die dagelijks met gezondheid, vitaliteit en welzijn van Brabanders bezig zijn. De gezondheidstafels maken de volle breedte van gezondheid zichtbaar en laten zien wat de kansen zijn om aan een gezonder en vitaler Brabant te werken. De gesprekken zijn gebundeld in de publicatie ‘Over gezondheid gesproken’. Deze publicatie werd tijdens het symposium door scheidend voorzitter Frank Petter aangeboden aan gedeputeerde Henri Swinkels.


Overhandiging publicatie ‘Over gezondheid gesproken’ aan gedeputeerde Swinkels

 

In ‘Over gezondheid gesproken’ wordt u meegenomen langs de gezondheidstafels. We zijn in gesprek gegaan over (positieve) gezondheid vanuit een aantal invalshoeken: zorgen voor elkaar, (samen)leven, zingeving, het ziekenhuis van de toekomst, technologie en voeding. Juist de verschillende invalshoeken maken de gezondheidstafels zo interessant: als gezondheid breder gedefinieerd wordt dan de afwezigheid van ziekte, ontstaan er ook meer aanvliegroutes en mogelijkheden om ervoor te zorgen dat Brabanders gezond en vitaal blijven. Voor een duurzaam, veerkrachtig en gezond Brabant is het belangrijk stevig te investeren in gezondheid, mens en natuur, zo luidt de boodschap. De deelnemers van de gezondheidstafels zien hier een gidsrol  weggelegd voor de Provincie, door gezondheid te beschermen, te promoten, initiatieven te faciliteren, te verbinden en bewustwording te creëren.

Voer een bezield beleid, waar gezondheid, vitaliteit en welzijn als onderliggende waarde onder al de beleidskeuzes liggen, zo luidt de boodschap.

“Het is een opgave om de vanuit de volle breedte van het leven te kijken en niet enkel vanuit ziekte. Dit perspectief op gezondheid dient aan de voorkant meegenomen te worden in beleid. Het zal een zoektocht worden hoe we dat moeten doen”, aldus gedeputeerde Swinkels.

Delen: