Podcast Jong en wonen: geef ruimte aan jonge starters op de woningmarkt

We bouwen in Brabant nu al zo’n 10.000 – 13.000 nieuwe woningen per jaar. De komende 9 jaar moeten er 130.000 bij. Zijn die getallen haalbaar en realistisch nu het huidig tijdsgewricht roet in het eten gooit. En is het voldoende? We gaan in Nederland richting de 20 miljoen inwoners. Is bouwen, bouwen en nog eens bouwen de oplossing? Helpt dat jonge starters die nú staan te springen om woonruimte? Onze bevolkingssamenstelling vraagt om andere type woningen. We hebben in Brabant 1,2 miljoen woningen. Wat kunnen we met die woningvoorraad? Waar liggen kansen voor bijvoorbeeld duo-wonen en woningsplitsing? Hoe kan de provincie de woonvraag van jongeren helpen verzachten?

Dit en meer bespreekt Daan Hendrikx (raadslid bij de Young Professionals Brabant) in een podcast met Niek Bargeman, adviseur Wonen bij de Provincie Noord-Brabant en Amanda Schiltmans, oprichter van Stichting Statiegeld op Jeugd.

De rode draad is helder: jongeren in Brabant staan nú te springen om woonruimte, maar ze komen niet of nauwelijks aan een woning. Ze stellen belangrijke keuzes uit, blijven langer thuis wonen en voelen zich belemmerd op hun weg naar een zelfstandig bestaan. We zien dat er initiatieven en nieuwe woonconcepten zijn (bijvoorbeeld flexwonen, duo-wonen en woningsplitsing) die vandaag al jonge starters kunnen helpen. Er liggen legio plannen op de planken. Maar deze komen nog onvoldoende van de grond. Het is tijd om, ook als provincie, nu aan de slag te gaan. De mogelijkheden voor flexwonen, duo-wonen en woningsplitsing moeten verruimd worden. Woningnood onder jongeren moet hoger op de agenda. Zodat gemeenten en woningcorporaties aan de slag kunnen in samenspraak met jongeren. Bijvoorbeeld om nieuwe woonconcepten te realiseren of om de bestaande woningvoorraad te herijken. Woonvormen die juist de jonge starter vandaag verder helpen.

Kansen en belemmeringen voor Brabantse jongeren

Wat is er – vanuit jongerenperspectief – nodig om beleid van de provincie Brabant toekomstbestendig te maken? De Young Professionals Brabant van BrabantAdvies geven antwoord op deze vraag in het adviestraject ‘Kansen en belemmeringen voor Brabantse jongeren’. Jongeren zien dat dingen anders kunnen én moeten voor een gezonde toekomst van Brabant. En ze zien zichzelf als belangrijk onderdeel van de oplossing. Laat jongeren meedenken over de uitdagingen waar we in Brabant voor staan. Het is van groot belang om de talenten van jongeren, het jongerenperspectief en de jongerenstem een prominente plek te geven bij het vormgeven van de toekomst van Brabant.

Dit jaar laten de Young Professionals Brabant de urgentie van het betrekken van jongeren voor de toekomst van Brabant op verschillende manieren doorklinken. Gedeputeerde Stijn Smeulders  heeft inmiddels het Manifest ‘Geef ruimte aan jongeren’ officieel in ontvangst genomen. Een manifest met een inhoudelijke, richtinggevende oproep die als input voor de volgende Provinciale Statenverkiezingen dient.

Wil je meer informatie over het project Kansen en Belemmeringen, heb je vragen over de podcast of wil je meer weten over de Young Professionals Brabant, mail gerust naar: info@brabantadvies.com.

 

Delen: