Praktische handreiking omgevings­convenant

Initiatieven in het omgevingsdomein lopen nogal eens stroef. Het initiatief past niet bij de wet- en regelgeving of belanghebbenden maken bezwaar. Hierdoor kan vertraging ontstaan bij gewenste ontwikkelingen.  Een omgevingsconvenant kan dan helpen. Je kunt hiermee draagvlak en betrokkenheid creëren. Esma Mekrani zette voor BrabantAdvies in het kader van haar afstudeeronderzoek aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys de ins and outs van een omgevingsconvenant op een rij. De handreiking is bruikbaar voor initiatiefnemers, hun adviseurs, gemeenten en andere partijen die bezig zijn met ingewikkelde omgevingsprojecten.

Via een convenant kan een plan door alle betrokken partijen geaccepteerd worden. Een convenant biedt niet dezelfde bescherming als de wet. Tijdens het proces wordt er wel rechtszekerheid geboden voor de partijen die onderdeel uitmaken van het convenant. Met het instrument omgevingsconvenant is al enige ervaring opgedaan. In deze handleiding staat een aantal aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, zowel bij de voorbereiding, tijdens het proces als bij de inhoud.

Delen: