Publicatie ‘Brabant sterker uit de crisis’

Anderhalf jaar nadat Covid-19 ons in volle omvang bereikte, vinden we het tijd om een tussentijdse balans op te maken. Ook al is nog veel onzeker, we staan aan de vooravond van de hervatting van het ‘normale’ leven en de economische groei zet weer stevig in. Nu is het momentum om de inzichten die we hebben opgedaan te vertalen in structurele beslissingen. Ook na corona komen er immers grote vraagstukken op ons af die vragen om antwoorden.

Dat vergt van ons allemaal om nú keuzes te maken: wat is de koers voor morgen en wat laten we achter ons? Hoe zorgen we ervoor dat we de opgedane inzichten benutten om ook straks door te investeren, zodat Brabant niet alleen economisch maar juist vanuit het perspectief van Brede Welvaart beter uit de crisis komt?

In onze digitale publicatie ‘Brabant sterker uit de crisis’, uitgegeven in samenwerking met ArbeidsmarktInZicht.nl geven verschillende experts hun visie geven op aspecten van de Brabantse samenleving. Aspecten die – met de coronacrisis in de achteruitkijkspiegel – vragen om heldere keuzes en bijbehorende veranderkracht. Van arbeidsmarkt, mobiliteit en ondernemersklimaat tot aan de inrichting van ons landschap, welzijn en cultuur.

We hopen dat de uitspraken en inzichten van de verschillende experts ook u inspiratie en handvatten geven om zo de stappen te kunnen zetten die nodig zijn voor het Brabant van morgen.

Delen: