Publicatie ‘Meerjaren­kader Provinciaal Arbeids­marktbeleid’

Medio juni is door SER Brabant advies uitgebracht over het ‘Meerjarenkader Provinciaal Arbeidsmarktbeleid’. Het advies schetst een omvangrijke reeks van opgaven voor de korte en middellange termijn en de conclusie is helder: in dat kader is het goed en noodzakelijk dat ook de provincie haar verantwoordelijkheid wil nemen. Ook is het goed dat de provincie zich opstelt als een neutrale partij, als facilitator en verbinder, en niet zozeer als ‘eigenaar van de arbeidsmarkt’.

Geadviseerd wordt te kiezen voor een tenderaanpak en daarbij een 4-tal focusgebieden te onderscheiden:

  • Flexibilisering en mobiliteit
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Onderwijs-arbeidsmarkt
  • Internationalisering

De inzet van de provincie zou wat minder moeten liggen op de korte termijnvraagstukken, dat voorkomt dat men te dicht op de uitvoering in de arbeidsmarktregio’s komt te zitten. Er wordt in het SER-advies vooral ook aandacht gevraagd voor zaken als duurzame inzetbaarheid van werknemers, leren in de toekomst en de aanpak van laaggeletterdheid. Allemaal zaken die van belang zijn voor het realiseren van de Brabantse innovatieambities. Ingeschat wordt dat de arbeidsmarktregio’s de komende jaren niet zullen toekomen aan een dergelijk breder arbeidsmarktbeleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leo Dubbeldam.

Delen: