Publicatie ‘Thuis in Brabant, het vluchtelingen­vraagstuk vanuit kansen voor álle Brabanders’

In Brabant wordt hard gewerkt aan het vluchtelingenvraagstuk. Maatschappelijke partners Stichting Nieuwkomers en VluchtelingenWerk Brabant Centraal (SNV) en VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant & Bommelerwaard (WOBB)ZEThet PON en BrabantAdvies hebben de handen ineen geslagen om een bijdrage te leveren aan het vluchtelingenvraagstuk in Brabant. Met de publicatie ‘Thuis in Brabant, het vluchtelingenvraagstuk vanuit kansen voor álle Brabanders’ delen we onze kennis, veelbelovende voorbeelden en willen we bestuurders en beleidsmakers van Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant een handreiking bieden voor beleid.

Het meest urgent is op dit moment de opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders. Daarnaast vragen wij aandacht voor een integrale aanpak voor de lange termijn. Dit advies benadrukt de samenhang tussen huisvesting, gezondheid, scholing en onderwijs, werk, integratie en participatie. Met aandacht voor zowel de vluchtelingen als voor de Brabantse burgers: de samenleving vraagt om echt samen leven. De insteek is dat Brabanders, inclusief de nieuwkomers, er beter van kunnen en moeten worden. Asielzoekers en statushouders hoeven niet alleen geholpen te worden, zij brengen ook waardevolle ervaringen, ideeën en kennis mee. Zij kunnen samen met Brabantse burgers, overheid, maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven een actieve bijdrage leveren aan oplossingen.

Lees naast de publicatie ook de samenvattende infographic ‘Thuis in Brabant – De Brabantse manier‘.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roos Sohier of Marlie van Santvoort.

Delen: