Publicaties 2016:

Strategisch adviseren in de Brabantse Health Deal

Gezondheid en welzijn een stevige plek geven bij het maken en…

Advies 'Project N279 Veghel-Asten'

Maak kansen Smart Mobility duidelijk bij N279 Veghel-Asten. Dat…

Startdocument Omgevingsvisie, reflecties van BrabantAdvies

Breng een stip op de horizon aan. Dit in de volle breedte van…

Windenergie A16-zone

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving vraagt in zijn advies…

Advies 'Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij'

Op 8 november hebben Gedeputeerde Staten het advies 'Brabantse…

'Beter eten, beter leven. Dat smaakt naar meer'

In 2012 zagen de Provinciale Raad Gezondheid en de ZLTO (Zuidelijke…

Advies 'Gezonde stad'

In het voorjaar van 2016 schreef stagiaire Mares Voet van de…

Publicatie 'Meerjarenkader Provinciaal Arbeidsmarktbeleid'

Medio juni is door SER Brabant advies uitgebracht over het 'Meerjarenkader…

Woonzorgconcepten in het buitengebied

Op 14 juni jl. overhandigde SER-voorzitter Elphi Nelissen namens…

Publicatie 'Thuis in Brabant, het vluchtelingenvraagstuk vanuit kansen voor álle Brabanders'

In Brabant wordt hard gewerkt aan het vluchtelingenvraagstuk.…

Workshop statenwerkgroep 'Omgevingsvisie in gesprek'

Vrijdag 27 mei kwam in Bergen op Zoom een aantal bestuurders…

Videoverslag van de werkconferentie Atlas Leefomgeving door Youth Reporter

Alice Korsch, panellid van de Young Professionals van BrabantAdvies,…

Kick-off BrabantAdvies

Op 13 april 2016 organiseerden wij de kick-off van BrabantAdvies:…

Marketingpodium 'Hoe grillig is de consument?'

Op dinsdag 5 april 2016 organiseerden BrabantAdvies, HAS Hogeschool,…

Advies 'Anders samenwerken aan werklocaties'

De structurele leegstandsproblematiek, in Brabant 2.000 voetbalvelden,…

Briefadvies over de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood

Op basis van het bestuursakkoord 'Beweging in Brabant' is de…