Reflectie op gezondheid

Gezondheid kreeg in Noord-Brabant in 2021 voor het eerst een eigen Beleidskader, gevolgd door de Uitvoeringsagenda Gezondheid 2022-2023. Hiermee zette de provincie, mede ook op basis van eerdere advisering door BrabantAdvies, een belangrijke stap richting het expliciteren, bundelen en versterken van de inzet op gezondheid.

De provincie vroeg BrabantAdvies om te reflecteren op de uitvoering van het gezondheidsbeleid en input te geven voor de volgende Uitvoeringsagenda. De Provinciale Raad Gezondheid zal vanuit haar eigen expertise én geluiden uit de andere adviesraden en haar netwerk handreikingen aanbieden aan de provincie om haar potentie intensiever te benutten voor het realiseren van een gezonder Brabant.

Meer informatie over het advies of de PRG neem contact op met Kirsten Baken.

Delen: