Ruimtelijk Voorstel en Kompas water en bodem sturend

Ruimtelijk voorstel
In december 2022 vroeg het Rijk aan provincies om het ‘ruimtelijke voorstel’ te maken en om als regisseurs de nationale opgaven te verbinden met de regionale. Op provinciaal niveau gaat het hierbij om de vraag waar verstedelijking en mobiliteit, klimaat en energie, en landelijk gebied een plek kunnen krijgen en hoe we daarbij koppelkansen slim kunnen benutten. De provincie werkt met een Brabantse aanpak aan het ruimtelijk voorstel: samen met partijen in het veld. Ook BrabantAdvies is gevraagd reflectie te geven – zowel inhoudelijk als procesmatig – op het voorstel.

Handreiking
BrabantAdvies is inmiddels aangeschoven bij drie reflectiesessies over het Ruimtelijk Voorstel. Een verkorte weergave van wat we de provincie in de eerste sessie meegaven, lees je hier. Het verslag van de tweede reflectie is hier te vinden. Hier lees je het verkort verslag van de derde reflectiesessie.

Water en bodem sturend
Een belangrijk principe voor het Ruimtelijk Voorstel is ‘water en bodem’ sturend. In 2022 hebben we daarom met ontwerpers, provincie, waterschappen en bedrijven aan de hand van de Klimaatonderlegger de vraag verkend wat het betekent als toekomstwaarden expliciet invulling krijgen: een gezond bodem- en watersysteem is noodzakelijk om klimaatverandering op te kunnen vangen, maar ook voor een toekomstbestendige manier van wonen, werken en landbouw bedrijven. Zo organiseerden we de Gepeperde DialoogDe Stem van Water en hielden we een interviewreeks met spelers uit het Brabantse speelveld en de wetenschap. Tevens voerden we gesprekken met deskundigen, betrokken maatschappelijke partners en organisaties. De informatie uit de bijeenkomsten, interviews en gesprekken vertalen we naar een Kompas water en bodem sturend. Dit Kompas maakt onderdeel uit van onze advisering over het Ruimtelijk voorstel van de provincie.

Aanbieden advies Ruimtelijk Voorstel
Het advies Ruimtelijk Voorstel overhandigen we op 8 november as. aan de gedeputeerde.

Meer informatie over het de adviestrajecten Ruimtelijk Voorstel en Water en bodem sturend? neem contact op met Ruud Leeijen.

Delen: