Startdocument Omgevingsvisie, reflecties van BrabantAdvies

Breng een stip op de horizon aan. Dit in de volle breedte van Brabant en voor een aantal essentiële terreinen zoals het samenhang houden in de samenleving en het circulair maken van de economie. Geef vervolgens concreet en pragmatisch aan hoe Brabant daarbij het verschil in de leefomgeving kan maken. Dit is een van de reflecties van BrabantAdvies op het startdocument voor de omgevingsvisie van provincie Noord-Brabant.

Delen: