Vier toekomstbeelden van Agrofood Brabant in 2050 voor inspiratie en dialoog

Verdienen we in 2050 het geld met de productie van voedsel en kennis voor de wereldmarkt? Of groeit Brabant uit tot de specialist in kringlooplandbouw? Zijn de ‘Googles’ van vandaag de supermarkten van de toekomst? Of is de Brabantse inwoner zelf boer?

Dit zijn beelden bij vier uiteenlopende toekomstscenario’s. Ze zijn handvatten om met een frisse blik naar de toekomst van de Brabantse agrofood te kijken. Duidelijk wordt dat voedselproductie aan veel maatschappelijke thema’s raakt. Zo verandert in elk scenario het gebruik en de inrichting van de ruimte. Ligt het accent op kringlooplandbouw en voedselproductie in de stad of ontstaan er grote foodclusters en krijgen we veel indoorfarming? Ook het thema voedselzekerheid verschilt per scenario. Hoe zorgen we voor voldoende voedsel bij misoogsten als gevolg van klimaatverandering of wanneer er handelsoorlogen optreden?

 

De scenario’s vormen zo een inspirerende voedingsbron voor de dialoog over de lange termijnagenda van de Brabantse agrofood, voor de daarbij horende strategie en daaruit voortvloeiende gezamenlijke acties.

BrabantAdvies ontwikkelde met bureau Wing de scenario’s in opdracht van provincie Noord-Brabant. Dit is gebeurd met deskundigen van agrofoodbedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden. Op 28 februari kreeg gedeputeerde Annemarie Spierings het eerste exemplaar van de toekomstverkenning aangeboden.

Klik hier voor het briefadvies en brochure ‘Agrofood Brabant in 2050’.

Bekijk de korte film voor een toelichting op de scenario’s.

Delen: