Wat is tot nu toe bereikt met het Bestuurs­akkoord? Midterm review ‘Beweging in Brabant’

Reflecties BrabantAdvies

Wat is tot nu toe bereikt met het Bestuursakkoord? De reflecties van BrabantAdvies zijn onderdeel van de Perspectiefnota 2017 waarover Provinciale Staten zich binnenkort buigen.  Om aan te haken bij de snelle veranderingen in de wereld werkt Brabant in Beweging niet met dichtgetimmerde programma’s maar met ‘mobiliserende’ thema’s. Ook is de bestuursstijl open, met veel ruimte voor initiatief van onderaf. Het algemene oordeel van BrabantAdvies is positief: het ‘bruist in de boardroom’(GS) en in de uitvoering zien we een brede waaier van activiteiten en initiatieven. De Provincie ligt op stoom.

Met het oog op de tweede helft van de bestuursperiode doet BrabantAdvies ook enkele aanbevelingen voor aanscherping en versnelling. Met daarbij ook een oproep:

Overheid, keer terug, maak keuzes en stel doelen

 

Maak concrete doelstellingen

Er gebeurt veel maar de resultaten blijken moeilijk te wegen. En wat zijn de volgende stappen? Waar wilt u staan aan het eind van deze bestuursperiode? Kom per thema met concrete doelstellingen.

Overall en per thema is de samenhang tussen beleid en uitvoering vaak niet duidelijk. Brabant Advies stelt voor om een masterschema op te stellen dat dat de onderlinge samenhang laat zien tussen activiteiten en thema’s.

 

Zorg voor kader en synergie

Vernieuwend is dat het Bestuursakkoord sterk inzet op eigen initiatief van burgers en partijen in de provincie; een bottom-up benadering. Brabant Advies constateert dat er spanning bestaat tussen top-down besturen en bottom-up initiëren. Hiervoor is een afgewogen balans nodig. De nadruk ligt op bottom-up activiteiten, de top-down begeleiding is nog te weinig zichtbaar. Hoe maakt de provincie het verschil in ‘een groot living lab’ waar het eigenaarschap ligt bij gemeenschappen en op lokaal niveau? BrabantAdvies beveelt aan Brabant als ‘één groot living lab’ te flankeren met twee additionele condities:

  1. zorg voor een omvattend kader dat voorkomt dat grenzeloos wordt geëxperimenteerd.
  2. Zorg dat resultaten kunnen worden geaccumuleerd tot een meer algemeen inzicht.

 

Redeneer van buitenaf

Het zoeken naar een nieuwe rol van de provincie kan verzanden in een intern gericht proces. Waak daarvoor. Redeneer steeds van buitenaf en stel bij alles de vraag: wat heeft het netwerk nodig om tot doorbraken te komen? Kijk waar bestaande wetgeving en werkwijzen belemmeren.

 

Overheid: keer terug!

Het belang van mobiliserende doelstellingen is groot. BrabantAdvies constateert dat er op veel terreinen sprake is van handelingsverlegenheid. Dat komt onder meer omdat de afgelopen jaren vooral de ‘terugtredende overheid’ in zwang  was. Naast het maken van duidelijke keuzes en het stellen van heldere doelen (waar willen we staan over 2, 4, 10 jaar?) is er bij de partijen in de samenleving juist nu behoefte aan een overheid die optreedt en helderheid schept in termen van ontwikkelperspectief en versnellingsagenda’s.  Het advies aan de provincie is om vooral de ‘terugkerende overheid’ te willen zijn.

Delen: