Werk aan eigenaarschap en bevorder gezondheid!

Dit adviseert de Provinciale Raad voor de Leefomgeving over de ontwikkeling van de Westelijke Langstraat aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Probeer jong en oud in contact te brengen met de unieke natuur en cultuurhistorie van het gebied. Verbeter daarvoor de toegang voor bijvoorbeeld fietsers en wandelaars. De groene omgeving kan zo meer ervaren worden als ‘’ons’ gebied en tevens een bijdrage leveren aan het bevorderen van de gezondheid van Brabanders.

De adviesraad beveelt verder aan bij de gebiedsontwikkeling optimaal in te spelen op de effecten van klimaatverandering zoals wateroverlast en verdroging. Provincie Noord-Brabant investeert fors in het gebied om de natuur te herstellen en verder te ontwikkelen. Dit doet zij samen met gemeente Waalwijk, Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer. Klik hier voor het advies.

Voor meer informatie: Sjors Willems

Delen: