Windenergie A16-zone

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving vraagt in zijn advies over het project Windenergie A16-zone onder meer aandacht voor de verschillende gezondheidsaspecten van windenergie. Vanuit het gegeven dat de plannen voor windturbines langs de A16-snelweg en HSL spoorlijn lokaal grote impact hebben, is de Raad positief over het intensief betrekken van burgers bij dit project en hierbij het streven om de (energie-)opbrengsten terug te laten vloeien naar de regio. De Raad beveelt verder aan de mogelijkheden te bekijken om eventueel andere wensen en behoeften in het gebied mee te pakken.

Voor meer informatie: Sjors Willems

Delen: