Zorg dat jongeren delers van de toekomst blijven

Investeer in deelmobiliteit. Ook buiten de stad.

De trend naar deelmobiliteit is ingezet en komt in rap tempo op ons af. Jongeren delen al volop fietsen, scooters en auto’s met anderen. Zij zijn de katalysatoren om de transitie naar deelmobiliteit verder door te zetten. De omslag van bezit naar gebruik is bij hun al ingezet. De Young Professionals Brabant roepen op om door te pakken op die trend. Een must ook gezien de urgentie van klimaatverandering en de klimaatdoelen waaraan we ons aan gecommitteerd hebben. Zorg dat beleid er steviger op toeziet dat jongeren, maar eigenlijk iedereen, overal in Brabant, van stad tot platteland klimaatvriendelijk kan reizen.

Deze oproep van de Young Professionals Brabant staat in een opiniestuk dat aan het Brabants Dagblad werd aangeboden.

Kansen en belemmeringen voor Brabantse jongeren

Wat is er – vanuit jongerenperspectief – nodig om beleid van de provincie Brabant toekomstbestendig te maken? De Young Professionals Brabant van BrabantAdvies geven antwoord op deze vraag in het adviestraject ‘Kansen en belemmeringen voor Brabantse jongeren’. Jongeren zien dat dingen anders kunnen én moeten voor een gezonde toekomst van Brabant. En ze zien zichzelf als belangrijk onderdeel van de oplossing. Laat jongeren meedenken over de uitdagingen waar we in Brabant voor staan. Het is van groot belang om de talenten van jongeren, het jongerenperspectief en de jongerenstem een prominente plek te geven bij het vormgeven van de toekomst van Brabant.

Dit jaar laten de Young Professionals Brabant de urgentie van het betrekken van jongeren voor de toekomst van Brabant op verschillende manieren doorklinken. Gedeputeerde Stijn Smeulders heeft inmiddels het Manifest ‘Geef ruimte aan jongeren’ officieel in ontvangst genomen. Een manifest met een inhoudelijke, richtinggevende oproep die als input voor de volgende Provinciale Statenverkiezingen dient.

Wil je meer informatie over het project Kansen en Belemmeringen, heb je vragen over het opiniestuk of wil je meer weten over de Young Professionals Brabant, mail gerust naar: info@brabantadvies.com.

Delen: