Publicaties

Met vier adviesraden met inhoudelijke specialisten en ervaringsdeskundigen beschikt BrabantAdvies over inzichten en informatie uit de haarvaten van de Brabantse samenleving.

  • Soort publicatie

Advies in wording

Na vijf jaar VABIMPULS heeft de provincie gevraagd om te adviseren hoe de aanpak van VABIMPULS geborgd kan worden. Dit project, waarin boeren met deskundigheid worden bijgestaan in het zetten van stappen rondom leegstaande of vrijkomende stallen, is op dit moment nog vol in uitvoering.

Advies in wording

In 2022 hebben de Young Professionals Brabant het Manifest ‘Maak Ruimte voor Jongeren!’ aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Dit was het voorlopige resultaat van een verdieping op verschillende vraagstukken die de jongeren in Brabant raken (adviestraject Kansen en Belemmeringen voor Brabantse jongeren). Het Manifest is een stevig pleidooi om jongeren te betrekken bij besluitvorming over de vraagstukken die hun aangaan. In 2023 zetten de Young Professionals Brabant de opdracht door.

Advies in wording

De afgelopen jaren heeft BrabantAdvies bij de totstandkoming van het nieuwe omgevingsbeleid geadviseerd. In 2022 hebben we met ontwerpers, provincie, waterschappen en bedrijven aan de hand van de Klimaatonderlegger de vraag verkend wat het betekent als toekomstwaarden expliciet invulling krijgen: een gezond bodem- en watersysteem is noodzakelijk om klimaatverandering op te kunnen vangen, maar ook voor een toekomstbestendige manier van wonen, werken en landbouw bedrijven. We verwachten in het tweede kwartaal 2023 de resultaten van deze verkenning aan te bieden in de vorm van een digitaal kompas.