Publicaties

Met vier adviesraden met inhoudelijke specialisten en ervaringsdeskundigen beschikt BrabantAdvies over inzichten en informatie uit de haarvaten van de Brabantse samenleving.

  • Soort publicatie

Advies in wording

Voor Meierijstad is de klimaatonderlegger een essentieel onderdeel voor de toekomstvisie van de gemeente. de kaart hangt zelfs levensgroot in de gangen van het gemeentehuis, zodat iedereen zich bewust kan zijn van de reikwijdte. Wat is het belang van een dergelijke kaart en hoe draagt deze bij aan de gemeentelijke beleidsvorming? Je leest het in een nieuw interview Water en Bodem sturend.

Advies in wording

We bouwen in Brabant nu al zo’n 10.000 - 13.000 nieuwe woningen per jaar. De komende 9 jaar moeten er 130.000 bij. Zijn die getallen haalbaar en realistisch nu het huidig tijdsgewricht roet in het eten gooit. En is het voldoende? We gaan in Nederland richting de 20 miljoen inwoners. Is bouwen, bouwen en nog eens bouwen de oplossing? Helpt dat jonge starters die nú staan te springen om woonruimte? Onze bevolkingssamenstelling vraagt om andere type woningen. We hebben in Brabant 1,2 miljoen woningen. Wat kunnen we met die woningvoorraad? Waar liggen kansen voor bijvoorbeeld duo-wonen en woningsplitsing? Hoe kan de provincie de woonvraag van jongeren helpen verzachten? Dit en meer bespreekt Daan Hendrikx (raadslid bij de Young Professionals Brabant) in een podcast met Niek Bargeman, adviseur Wonen bij de Provincie Noord-Brabant en Amanda Schiltmans, oprichter van Stichting Statiegeld op Jeugd.