Provinciale Raad Gezondheid

De Provinciale Raad Gezondheid Brabant adviseert gevraagd en op eigen initiatief op het gebied van gezondheid en leefbaarheid voor de provincie Noord-Brabant ten behoeve van alle sectoren die gezondheid en leefbaarheid beïnvloeden. De raad fungeert als ‘Provinciale Raad voor de Volksgezondheid’ zoals vastgelegd in de Gezondheidswet.

Maruška Lestrade-Brouwer

Wethouder economie en het sociale domein gemeente Boxtel sinds 2014 , voorzitter Ontwikkelraad BrabantKennis, eerder 11,5 jaar fractievoorzitter D66 in Provinciale Staten, voorzitter commissie transitie stad/platteland. Zet haar brede politieke en bestuurlijke ervaring graag in ten behoeve van de adviestrajecten van BrabantAdvies en de PRG en zoekt daarbij de innovatie en vernieuwing.

Erik de Ridder

Deskundige water. Watergraaf bij Waterschap De Dommel. Naast inbreng op thema’s rond water, natuur, ruimtelijke inrichting en processen heeft hij vanuit zijn achtergrond als wethouder in de gemeente Tilburg ook een grote mate van betrokkenheid bij sociale vraagstukken en hoe deze van invloed zijn op gezondheid en het geluk van Brabanders. Juist in deze combinatie zoekt hij binnen de PRG zijn toegevoegde waarde.

Yuan Lu

Deskundige gezond ouder worden. Universitair Hoofddocent, faculteit Industrial design, TU Eindhoven. Zet graag haar onderzoek en onderwijservaringen in, opgedaan in Nederland, EU en China. Zet zich in om slimme technologieën ook echt te benutten voor een gezondere levensstijl. Om meer (oudere) mensen in hun sociale en fysieke omgeving te stimuleren tot een gezondere leefstijl (bijv. beweging, voeding, slaap).

Sander Slegt

Deskundige zorginnovatie, zorgstrategie en business development. General Manager bij Royal Philips. Heeft passie voor innovatie in de zorg. Ziet nog veel inefficiënties in de gezondheidszorg die om verbetering vragen. Wil via de PRG invloed hebben op het voorgestane provinciale beleid om zo samen stappen te zetten naar een betere gezondheid voor elke Brabander.

Leendert van Bree

Deskundige fysieke leefomgeving en gezondheid. Is zelfstandig ondernemer van een adviesbureau op het gebied van stedelijke ontwikkeling, gezondheid, welzijn en kwaliteit van (samen)leven. Was senior onderzoeker en hoofddocent bij respectievelijk het Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit Utrecht. Wil via BrabantAdvies kennis en kunde samenbrengen ter ondersteuning van bestuurders bij beleidsambities voor meer gezonde Brabanders in de toekomst.

Koos van der Velden

Deskundige publieke gezondheid, infectieziekten, one health en zoönosen. Emeritus hoogleraar public health Radboudumc Nijmegen. Internationaal vergelijkend onderzoek van gezondheidssystemen heeft zijn aandacht, in het bijzonder de verbinding tussen de diverse onderdelen, volksgezondheid, curatie en zorg. Maakt zich er sterk voor dat gezondheid van elke Brabander een centrale rol speelt in beleid. Wil met de PRG gezondheidsrisico’s in kaart brengen en daar waar verbeteringen mogelijk zijn, adviseren over gerichte maatregelen.
KARIN VAN ESCH

Karin van Esch

Deskundige publieke gezondheidszorg. Directeur GGD Hart voor Brabant. Vindt het meewegen van gezondheid in de leefomgeving, fysiek en sociaal, essentieel. Niet alleen om de Brabanders te beschermen, maar ook om hun gezondheid te bevorderen met preventieve maatregelen. Met volop ervaring in de publieke overheid, bij gemeenten, provincie en het rijk, weet ze de verbinding tussen beleid én de hands on uitvoering altijd te maken.

Henk Jans

Deskundige op het gebied van milieu/leefomgeving en gezondheid. Arts Maatschappij en Gezondheid. Gewerkt voor de GGD’en in Brabant als milieuarts en de laatste jaren als zelfstandig adviseur. Maakt zich sterk voor de kwaliteit van omgeving in het publieke en fysieke domein in Brabant, van luchtverontreiniging tot belasting van bodem en water. Is betrokken bij vele maatschappelijke debatten hierover en geeft gezondheid én de perceptie hiervan door Brabanders, een prominente plaats. Dat laat hij ook duidelijk meewegen in de adviesfunctie voor BrabantAdvies/PRG.

Corné van Asten

Deskundige eerstelijnsgezondheidszorg, preventie en zorginnovatie. Directeur bij Zorggroep Syntein, huisartsenorganisatie. Tevens lid van de Programmaraad Alles is Gezondheid en bestuursvoorzitter van het Smaakcentrum. Heeft een stevige visie op gezondheid en heeft oog voor innovatiekracht. Wil via BrabantAdvies en de PRG goede innovaties verbinden en opschalen, zodat alle Brabanders zich gezond voelen en ook meetbaar gezonder worden.

Anne Staadegaard – Huijbers

Deskundige diergezondheid, landbouw, one health en zoönosen. Dierenarts bij Dierenartsencombinatie Zuidoost. Heeft een goed beeld van de agrarische sector in Brabant. Zet zich binnen de PRG in voor het verbinden van gezondheid van mens en dier. Zoekt de combinatie op van wetenschappelijke kennis en praktijkkennis en zet die kennis graag in voor de advisering van BrabantAdvies.

Wim van der Meeren

Voormalig bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Ook veel ervaring als bestuurder van ziekenhuizen en (langer geleden) een verpleeghuis. Nu ook nog actief als toezichthouder bij een Hogeschool en een museum en voorzitter van een landelijke adviescommissie voor VWS. Kijkt graag over de grenzen, ook van het zorgdomein, omdat daar vaak de oplossingen liggen.