Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant

De Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant adviseert over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. SER Brabant brengt gevraagd en op eigen initiatief advies uit aan de provincie Noord-Brabant over vraagstukken die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling in Brabant.

Wobine Buijs-Glaudemans

Voorzitter Sinds 2011 burgemeester van de gemeente Oss. Daarvoor heeft ze een carrière doorlopen als directielid bij de provincie Noord-Brabant en als directeur van de Academie voor marketing en business management aan de Avans Hogeschool. In 2018 is ze door Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot beste Lokaal Bestuurder.

Karin van Steensel

Secretaris Karin is een ervaren onderzoeker en adviseur. Nadat zij theologie en geschiedenis studeerde aan de Universiteit Utrecht, werkte zij bij denktanks, consultancybedrijven, een marktonderzoekbureau én als zelfstandig onderzoeker/adviseur, voor ze aan de slag ging als beleidsadviseur bij BrabantAdvies. Dat ze bij BrabantAdvies kennis uit verschillende werkvelden kan helpen integreren tot samenhangende adviezen die bijdragen aan Brabant, motiveert haar enorm. In haar vrije tijd leest, schaakt en reist Karin graag, bij voorkeur met haar geweldige zoons. Karin is eveneens secretaris van SER Brabant.

Arna Arnautovic

Ik ben Arna Arnautovic, 42 jaar en sinds 2019 werkzaam bij Avans Hogeschool. Samen met mijn man en twee kinderen woon ik in Vught. De rode draad in mijn werk is het stimuleren en aan elkaar verbinden van innovatie, ondernemerschap en kennisvalorisatie. In de afgelopen jaren heb ik vanuit verschillende rollen en functies hier invulling aan gegeven. Sinds 2019 werk ik bij Avans Hogeschool; eerst als MT-lid bij het Avans Ondernemerscentrum en sinds 1 juni 2022 ben ik de kwartiermaker bij het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap. Vanuit deze functie bouw ik mee aan een kennisinstelling waarin praktijkgericht onderzoek, in samenwerking met het onderwijs en onze samenwerkingspartners, centraal staat.

Huub Verbeek

Vertegenwoordiger CNV. Vanuit mijn waarden- en normenpatroon wil ik graag coöperatief en zo mogelijk innovatief bijdragen aan een zo rechtvaardig en evenwichtig mogelijk sociaal- en economisch beleid in Brabant. Speciale en niet aflatende aandacht blijft bij mij uitgaan naar degenen die te maken hebben c.q. krijgen met een bepaalde vorm van armoede en/of afstand tot de arbeidsmarkt.

Leo Kemps

Deskundige mobiliteit en logistiek. Als directeur van de Logistics Community Brabant zet hij in op samenwerking en innovatievermogen. Kennisdeling is één van zijn kernwaarden en daarop wordt hij ook als lid van de SER bevraagd. Bij BrabantAdvies brengt hij zijn expertise in op terreinen als werklocaties en digitalisering.

Jack Zagers

Vertegenwoordiger van het MKB namens VNO-NCW Brabant Zeeland. Met zijn bedrijf Otentic Logistics in Oosterhout levert hij op- en overslag en aanvullende logistieke en douanediensten. Hij is goed thuis in hetgeen bij ondernemers, werkgevers en werknemers in West-Brabant leeft. Hij maakt zich sterk voor krachtige adviezen met doorwerking in de samenleving. De onderwerpen van de SER moeten praktisch toepasbaar zijn op de uitdagingen die voor bedrijven in Brabant leven.

Harrij Meijs

Vertegenwoordiger van de Vakbond de Unie/VCP. Heeft in het dagelijks leven een bureau op het gebied van industriële ergonomie en Arboadvies. Maakt zich in SER-verband sterk voor adviezen over arbeidsmarkt. De inzet op een leven lang ontwikkelen en de juiste balans op de werkvloer zijn thema’s die hem bezighouden en die hij voor BrabantAdvies ten nutte wil maken.

Remco Beekers

Vertegenwoordiger ZLTO. Als lid van het ZLTO-bestuur begaan met de portefeuilles onderwijs, arbeid en werkgeverschap. Dit maakt hem niet alleen goed thuis in de agrarische wereld, ook op het bredere vlak van bedrijfsvoering en educatie (met ervaring als docent) weet hij mee te praten. In het dagelijks leven is hij boomkweker. Zet zijn inzichten in beleid en praktijk graag in voor de platformfunctie van de SER en de advisering van BrabantAdvies.

Ron van Baden

Vertegenwoordiger FNV. Maakt zich hard voor een Brabant waarin iedereen meetelt, een fatsoenlijk inkomen heeft en de economie er voor de mensen is en niet andersom. Vanuit de FNV – een vakbond met meer dan 100.000 leden in Brabant – brengt hij bij de SER kennis en praktijkervaring in, werkt hij aan draagvlak voor adviezen en zorgt hij ervoor dat de stem van werkenden, werkzoekenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden wordt gehoord.

André Gehring

Deskundige technologie, ICT en onderwijs. Als bestuurder bij Sint Lucas, vakschool voor betekenisvolle creativiteit, is hij dagelijks in contact met onderwijs en creativiteit, technologie en ICT. Hij wil de talenten van jongeren én volwassenen stimuleren zodat ze futureproof een bijdrage kunnen leveren aan de vraagstukken voor een duurzame maatschappij. Binnen de SER en BrabantAdvies denkt hij mee hoe creativiteit, technologie en ICT in te zetten om de leefbaarheid van Brabant en haar inwoners te verbeteren.

Cees-Jan Pen

Deskundige werklocaties, stedelijke economie en vastgoed. Legt de verbinding tussen BrabantAdvies en Fontys Hogescholen. Als lector ‘De Ondernemende Regio’ verzorgt hij onderwijs en onderzoek. Hij draagt bij aan adviezen als ‘Brabantse Werklocaties Toekomstproof’. Ook op social media kun je veel van zijn adviezen en opinies lezen. Zo levert hij ook een grote bijdrage aan de zichtbaarheid van BrabantAdvies.

Marc van der Meer

Deskundige onderwijs & arbeidsmarkt. Als hoogleraar Onderwijs & Arbeidsmarkt verbonden aan de Tilburg University. Is thuis in thema’s als Leven Lang Ontwikkelen, doorlopende leerlijnen, het mbo en praktijkonderwijs. Overziet complexiteit en vertaalt dat in oplossingsrichtingen. Doet dat onder andere voor de mbo-raad, arbeidsmarktregio’s en diverse kennisinstellingen. Zijn kennis en inzichten komen bij BrabantAdvies het best tot hun recht in adviezen als ‘Toerusten en Innoveren’ en ‘Sector en regio in samenspel’.

Ellen Kroese

Vertegenwoordiger VNO-NCW Brabant Zeeland. Als directeur van deze organisatie richt zij zich op het versterken van het ondernemersklimaat in de regio. Zij weet wat er bij ondernemers in diverse sectoren speelt en biedt hen via de vereniging een platform waar zij kennis met elkaar en anderen kunnen delen. Deze informatie komt goed van pas in adviezen van BrabantAdvies. Ze hecht eraan om tot concrete resultaten te komen, met positief effect voor ondernemers, inwoners en andere partijen in Brabant.