Team BrabantAdvies

Onze raden zijn een garantie voor krachtige, breed gedragen en onafhankelijke adviezen.

We hebben een klein team, bestaande uit de directeur, de beleidsadviseurs, een communicatiemanager en een office management. De beleidsadviseurs zijn een belangrijke spil in onze werk: zij doen onderzoek, schrijven de adviezen, organiseren expertmeetings en vervullen de rol van secretaris bij de vier adviesraden. Per adviestraject zetten zij inhoudelijke specialisten en ervaringsdeskundigen samen in een expertteam om tot kordate adviesactie te komen.

Ivka Orbon

Met een studie politicologie als achtergrond en een brede maatschappelijke interesse, voelt Ivka Orbon zich, als directeur van BrabantAdvies, als een vis in het water. Zij ziet het als de uitdaging voor BrabantAdvies om de complexe vraagstukken en dilemma’s voor Brabant op eigentijdse wijze te adresseren én daaraan strategie te verbinden. De kennis, ervaring en het netwerk van de raden ervaart ze daarin als belangrijke inspiratiebron. Haar werk wisselt ze af met tijd voor haar gezin en vrienden, haar bestuursfunctie voor het Museum Jan Cunen in Oss. Haar hoofd maakt ze leeg door te sporten en te tuinieren.

Eva Buwalda

Na haar master Bestuurskunde lag de inhoudelijke focus van haar carrière vooral op sociaaleconomische thema’s, in het bijzonder met betrekking tot de arbeidsmarkt en onderwijs. In 2023 maakte Eva de overstap van de landelijke SER naar beleidsadviseur bij BrabantAdvies. Bij de SER heeft ze vorm gegeven aan de ontwikkeling van het SER Jongerenplatform en die ervaring komt haar goed van pas als secretaris van de Young Professionals Brabant. Haar vrije tijd brengt Eva graag door met haar gezin, dat bestaat uit een man en twee kinderen. Ze is actief in de plaatselijke protestantse kerk en is verder graag buiten te vinden.

Kirsten Baken

Kirsten is gedreven om bij te dragen aan oplossingen voor (milieu)gezondheidskundige vraagstukken door het vertalen van kennis naar de praktijk. Ze startte haar loopbaan in het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, specialiseerde zich in toxicologie en risicobeoordeling, en bewoog zich gaandeweg via meer vraaggestuurd en toepassingsgericht onderzoek naar beleidsadvisering. Kirsten opereert het liefst op het snijvlak van wetenschap, beleid en maatschappij en voelt zich dan ook thuis in haar rol als beleidsadviseur en het netwerk van BrabantAdvies. In haar vrije tijd vermaakt ze zich met sporten, reizen, muziek en lekker eten. Per maart 2023 is Kirsten secretaris van de Provinciale Raad Gezondheid en het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen.

Christiane Wils

Communicatie is haar vak, verbinden haar passie en een analytische blik haar kracht. Christiane zorgt voor een frisse blik op alle communicatie van BrabantAdvies. Haar rechtenstudie geeft haar strategisch inzicht een extra boost. Wil je meer weten over BrabantAdvies of benieuwd naar onze ontwikkelingen, ze staat je altijd graag te woord.

Karin van Steensel

Karin is een ervaren onderzoeker en adviseur. Nadat zij theologie en geschiedenis studeerde aan de Universiteit Utrecht, werkte zij bij denktanks, consultancybedrijven, een marktonderzoekbureau én als zelfstandig onderzoeker/adviseur, voor ze aan de slag ging als beleidsadviseur bij BrabantAdvies. Dat ze bij BrabantAdvies kennis uit verschillende werkvelden kan helpen integreren tot samenhangende adviezen die bijdragen aan Brabant, motiveert haar enorm. In haar vrije tijd leest, schaakt en reist Karin graag, bij voorkeur met haar geweldige zoons. Karin is eveneens secretaris van SER Brabant.

Ruud Leeijen

Met zijn bestuurskundige achtergrond werkt Ruud graag aan de maatschappelijke vraagstukken van Brabant. Voor hij als beleidsadviseur bij BrabantAdvies aan de slag ging werkte hij voor gemeenten en als projectleider aan thema’s zoals overheidsparticipatie, sociale innovatie, gezondheid, sport en accommodaties. Vanuit zijn overtuiging en ervaring werkt hij altijd in co-creatie met betrokkenen. Dit zorgt voor een breed draagvlak van zijn adviezen. In zijn vrije tijd brengt Ruud graag tijd door met zijn gezin en vrienden. Ook voetbalt hij bij HVCH en maakt hij graag een wandeling. Ruud is tevens secretaris van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving.

Anita van der Waal

Anita ondersteunt het team en de raden met veel enthousiasme en een berg aan kennis en ervaring. Samen met haar collega’s van het office management vervult zij een breed takenpakket, daarnaast zet zij zich specifiek in op het gebied van communicatie & PR, financiën én facilitaire zaken. Zich inzetten waar nodig, dat is wat zij graag doet. Dat doet ze resultaatgericht en in een hoog tempo. Thuis is Anita vaak te vinden met een digitaal boek of wandelt zij langs de Maas met man en hond.

Ans Morlog

Ans ondersteunt met ervaring, kennis en enthousiasme onze adviseurs, directeur en raadsleden met alle voorkomende werkzaamheden. Binnen het office management is haar specialisme personeelszaken. Ze is een echte teamspeler, met veel oog voor het sociale aspect op de werkvloer. Daarnaast maak je Ans erg blij als ze teksten op juiste spelling mag controleren. Haar vrije tijd brengt ze graag door in het gezelschap van haar gezin, familie en vrienden.