VABIMPULS

VABIMPULS biedt nieuw perspectief voor boer en omgeving.

VABIMPULS biedt nieuw perspectief voor boer en omgeving. Onafhankelijke deskundigen ondersteunen eigenaren van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB’s) bij het maken van keuzes en het verder brengen van plannen. Dat doen ze met persoonlijke aandacht, een open en constructieve houding en kijkend naar wat mogelijk is. Belangrijk uitgangspunt is dat toekomstplannen passen bij de wens van de eigenaar, de ambities van de gemeente, de karakteristieken van het Brabantse landschap en dat ze haalbaar zijn.

 

VABIMPULS is ontstaan vanuit het initiatief van provincie Noord-Brabant, Brabantse gemeenten, Stimulus Programmamanagement en BrabantAdvies. Het project is gericht op het terugdringen en voorkomen van leegstand, het tegengaan van ondermijning, het stimuleren van vernieuwing in de landbouw en verbetering van de omgevingskwaliteit in het buitengebied van Brabant.

 

Met bijna vijf jaar ervaring, een unieke aanpak en meer dan zevenhonderdvijftig aanvragers, levert het project bouwstenen voor kennisontwikkeling en kennisdeling over de transitie van het buitengebied. VABIMPULS is bij BrabantAdvies ondergebracht. Dit biedt VABIMPULS niet alleen een onafhankelijke positie. Ook zijn de inzichten uit de praktijk een relevante bron in onze advisering over leefomgeving, economie en gezondheid.

 

Voor meer informatie over VABIMPULS: zie www.vabimpuls.nl of lees de ervaringen in het magazine ‘Dynamiek op het platteland’.

 

Contact:

BrabantAdvies

Peer Verkuijlen, projectleider VABIMPULS

Ruud Leeijen

Met zijn bestuurskundige achtergrond werkt Ruud graag aan de maatschappelijke vraagstukken van Brabant. Voor hij als beleidsadviseur bij BrabantAdvies aan de slag ging werkte hij voor gemeenten en als projectleider aan thema’s zoals overheidsparticipatie, sociale innovatie, gezondheid, sport en accommodaties. Vanuit zijn overtuiging en ervaring werkt hij altijd in co-creatie met betrokkenen. Dit zorgt voor een breed draagvlak van zijn adviezen. In zijn vrije tijd brengt Ruud graag tijd door met zijn gezin en vrienden. Ook voetbalt hij bij HVCH en maakt hij graag een wandeling. Ruud is tevens secretaris van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving.

Marianne Muller

Marianne is een ervaren (strategisch) adviseur en resultaatgerichte project-ondersteuner. Zij heeft geografie gestudeerd en een uitgebreide management-opleiding bij De Baak gevolgd. Daarna heeft zij een loopbaan doorlopen waarin de ontwikkeling en realisatie van een grote diversiteit aan projecten centraal staat. Samenwerken en kennisdeling vormen daarbij belangrijke rode draden. Haar specialisatie op het terrein van subsidies heeft geresulteerd in een eigen bureau op dat werkterrein. Binnen VABIMPULS is zij vanaf het begin actief als deskundige. Met ingang van 2020 is zij ook lid van het projectteam met als speciale taak kennismanagement. In haar vrije tijd zet zij zich in voor uiteenlopende, maatschappelijke initiatieven. Ze reist graag en loopt met haar man het Pieterpad.

Peer Verkuijlen

Plattelandsontwikkeling, sociale leefomgeving, participatie, wonen, ruimte, leefbaarheid, en duurzaamheid zijn allemaal thema’s waar Peer iets mee doet. Hij is een energieke gedreven en betrokken proces- en projectleider met veel ervaring in de publieke sector, het openbaar bestuur en met procesbegeleiding van kleine en grote initiatieven. Peer geeft als projectleider leiding aan het team van VABIMPULS en de groep van deskundigen en specialisten die in Brabant werkzaam zijn. Peer streeft ernaar elke kwestie, van welke aard dan ook, op te lossen. Daarvoor zoekt hij mee naar positieve mogelijkheden, en denkt hij mee in kansen vanuit sociaal-maatschappelijk, economisch en ruimtelijk oogpunt.