Young Professionals Brabant

In het nadenken over de toekomst van Brabant is de bijdrage van jonge mensen onmisbaar: het gaat immers over hún toekomst. Ons advieswerk wordt daarom gevoed door de oorspronkelijke ideeën, tegendraadse meningen, kritische en vernieuwende opvattingen van de Young Professionals Brabant. Onze Young Professionals werken in het sociale domein, de financiële dienstverlening, de AgroFood sector, technologie, infrastructuur en de ondernemerswereld. Young professionals, wonend en werkend in Brabant en met een frisse, vernieuwende blik op de thema’s gezondheid (people), omgeving (planet) en economie (profit).

Rob Tips

VoorzitterBedrijfskundige. Is zorginkoper ziekenhuiszorg bij CZ zorgverzekeraar. Als voorzitter van de Young Professionals Brabant wil hij ruimte bieden om de stem en ideeën van jongeren te laten horen. De kracht van de YPB zit hem in de totaal verschillende achtergronden en het toekomstgericht nadenken voor en over Brabant. Naast bedrijfskundige kennis brengt hij bestuurlijke vaardigheden en een dosis functionele creativiteit in. Ook stimuleert hij de onderlinge inspiratie.

Maartje Verhulst

Planologe. Eigenaresse Agrowcreation en Projectleider Omgevingswet bij gemeente Valkenswaard. Is met haar achtergrond als boerendochter op een biologisch melkveebedrijf zeer geïnteresseerd in vraagstukken rondom duurzame voedselproductie en -consumptie. En in ruimtelijke ontwikkelingen en de sociale processen daaromheen. Zoals bij de komst van de Omgevingswet. Staat open voor de visie om samen tot een beter en vollediger product en proces komen.

Alice Korsch

Sociaal ondernemer van Able2sustain: projectmanagement, coaching en advies over duurzaamheid, jongerenparticipatie en internationalisering. Heeft een sterke motivatie om jongeren en beleidsmakers dichter bij elkaar te brengen en met hen samen te werken aan een duurzame leefomgeving in Brabant en daarbuiten. Jongeren van nu hebben een vernieuwende kijk en zien vaak praktische oplossingen voor actuele vraagstukken. Daarom vindt ze het belangrijk om de ideeën en inzet van jongeren mee te nemen in de ontwikkeling van toekomstproof beleid.

Nena van den Oever

Bestuurskundige en deskundige data science. Nu werkzaam als Business Intelligence Consultant bij Rabobank Groep. Wil het geluid van de jongere generatie laten doorklinken in de adviezen van BrabantAdvies. Haar eigen geluid baseert ze op haar werkervaring in de wereld van data en persoonlijke interesse in maatschappelijke vraagstukken op uiteenlopende gebieden.

Aniek Leemans

Toegepast psycholoog. Ze is nu studiekeuzeadviseur bij Fontys. Zet haar deskundigheid op het gebied van gedrag en op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt graag in voor de producten van BrabantAdvies. Door het stellen van kritische vragen, het leggen van verbanden en het stimuleren tot het zetten van concrete stappen, wil ze een bijdrage leveren aan mooie resultaten die ze met de Young Professionals Brabant wil bereiken.

Rens Mulder

Stadsgeograaf met een bouwkundige en sociologische achtergrond. In het dagelijks leven werkzaam als adviseur onderzoeker bij Telos/Het PON. Brengt bij BrabantAdvies zijn kennis in over duurzaamheid, energie en leefomgeving. Verdiept zich graag in actuele maatschappelijke thema’s die spelen in Brabant en daarbuiten. Krijgt energie van het samen met gedreven starters, die met een frisse blik naar onze wereld kijken, te brainstormen en discussiëren over de toekomst van Brabant.

Rejin Mustafa

Docent Maatschappijleer. Tijdens haar werk als docent Maatschappijleer heeft ze vele dromen en zorgen gehoord van jongeren die het benoemen waard zijn. Dit perspectief brengt ze graag in bij de Young Professionals Brabant. Ze wil bovendien haar provincie graag verder leren kennen door zich te verdiepen in de verschillende thema’s en vraagstukken van provinciaal beleid.