Young Professionals Brabant

In het nadenken over de toekomst van Brabant is de bijdrage van jonge mensen onmisbaar: het gaat immers over hún toekomst. Ons advieswerk wordt daarom gevoed door de oorspronkelijke ideeën, tegendraadse meningen, kritische en vernieuwende opvattingen van de Young Professionals Brabant. Onze Young Professionals werken in het sociale domein, de financiële dienstverlening, de AgroFood sector, technologie, infrastructuur en de ondernemerswereld. Young professionals, wonend en werkend in Brabant en met een frisse, vernieuwende blik op de thema’s gezondheid (people), omgeving (planet) en economie (profit).

Marius Zuurbier

Voorzitter Product Manager ASML. Na een tweejarig Management Traineeship bij toonaangevende internationale organisaties met een sterke focus op leiderschap en persoonlijke ontwikkeling zet Marius zich in als Product Manager met een focus op stakeholder management en change management. Met een breed netwerk in het bedrijfsleven kijkt hij graag samen vooruit om de wereld stap voor stap te verbeteren en te onderzoeken waar mogelijke kansen liggen. Gedrevenheid, een frisse blik en tegendraadse meningen zijn kwaliteiten die hij graag inzet in het team van Young Professionals om samen te discussiëren over de toekomst van Brabant.

Karin van Steensel

Karin is een ervaren onderzoeker en adviseur, zij is secretaris van SER Brabant en de raad Young Professionals Brabant. Nadat zij theologie en geschiedenis studeerde aan de Universiteit Utrecht, werkte zij bij denktanks, consultancybedrijven, een marktonderzoekbureau én als zelfstandig onderzoeker/adviseur, voor ze aan de slag ging als beleidsadviseur bij BrabantAdvies. Dat ze bij BrabantAdvies kennis uit verschillende werkvelden kan helpen integreren tot samenhangende adviezen die bijdragen aan Brabant, motiveert haar enorm. In haar vrije tijd leest, schaakt en reist Karin graag, bij voorkeur met haar geweldige zoons.

Joes Janmaat

Joes Janmaat, social designer. Joes is co-founder van Studio Sociaal Centraal. Als social designer zet ze het design proces in als manier om tot alternatieve perspectieven te komen binnen complexe maatschappelijke vraagstukken. Van warmtetransitie, tot woningcrisis en stress-sensitieve inrichting. Hoe willen we (samen)leven? Wat voor maatschappij en toekomst zouden we kunnen willen? En hoe komen we daar? Waar beginnen we morgen? Door te experimenteren en te proberen leren we hoe het anders kan. Binnen Young Professionals Brabant draagt Joes dan ook graag haar steentje bij middels haar creativiteit en ervaring binnen participatieprojecten rondom een brede range aan sociale uitdagingen.

Ko Hamelink

Advocaat bestuursrecht in ‘s-Hertogenbosch. Heeft een brede interesse in alle uitdagingen waar Noord-Brabant voor staat, met name de energietransitie en de transformatie van het landelijk gebied. Als raadslid in Hilvarenbeek komt hij regelmatig in aanraking met de regisserende en sturende rol van de provincie in deze omvangrijke dossiers. Breed gedragen provinciaal beleid is dan onontbeerlijk. Daaraan wil hij met een kritische juridische blik en zijn kennis over de interbestuurlijke verhoudingen een bijdrage leveren.

Kirsten Noij

Interim projectleider bij verschillende gemeenten. In het dagelijks leven ben ik bezig met ruimtelijke ontwikkelingen en projecten maar daarbuiten ben ik graag bezig met een verscheidenheid aan onderwerpen. Daarbij is het van belang om niet alleen te kijken naar wat er in het heden speelt maar ook wat de trends en ontwikkelingen zijn binnen de maatschappij van de toekomst. Hierover ga ik graag in gesprek met jongeren, omdat de toekomst tenslotte open ligt voor en door invulling van hen.

Jules Verstraten

Duurzaam ondernemer. Als duurzaam ondernemer heb ik een businessmodel ontwikkeld dat een antwoord biedt op de belangrijkste duurzaamheidsmissies van dit moment. Het is van belang dat we vanuit meerdere perspectieven naar zaken kijken en bruggen bouwen waar dat kan. Jongeren hebben een frisse blik en zitten vaak niet vast in een bepaald denkpatroon. Hier ligt een kans voor de Raad Young Professionals Brabant. Een kans om breed gedragen multidimensionale oplossingen aan te dragen voor de vraagstukken van dit moment.

Daan Hendrikx

Adviseur directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij Ministerie van BZK. Is breed geïnteresseerd en kijkt graag met een kritische blik naar een breed scala aan maatschappelijke vraagstukken. Door mijn achtergrond als historicus wil ik voorbij aan het korte termijn denken. Impactvol adviseren door begrip te hebben voor hoe de maatschappij zich in het verleden ontwikkeld heeft en bepalen welke toekomst we willen creëren voor de jonge generatie en wat we nu moeten doen om daar te komen. Samen met de Young Professionals wil ik zo een bijdrage leveren aan een gezond en welvarend Brabant van de toekomst.

Gitta Camfferman

Publiek Maatwerker (PUMA), consultant bij overheden. Gitta Camfferman komt uit Den Haag maar is verliefd geworden op Brabant toen ze er ging studeren. Sindsdien is haar missie om Brabant verder op de kaart te zetten, door een vleugje Randstad arrogantie in te zetten voor de Brabantse zaak. Want in Brabant gebeurt het, daar moet je zijn! In haar missie heeft zij het traineeship de Toekomst van Brabant doorlopen en is zij nu werkzaam als PuMa in de regio West Brabant. Als consultant werkt zij op opdrachtbasis voor (regionale) overheden. Ze gaat hierin graag in gesprek met iedereen om via openheid verbinding te leggen en doelgericht samen te werken.

Maartje van den Boomen-Verhulst

Planologe. Programmamanager overheids- en burgerparticipatie gemeente Halderberge en bedrijfsopvolger biologisch melkveebedrijf Hillekens Hoeve. Met haar achtergrond als boerendochter op een biologisch melkveebedrijf is zij zeer geïnteresseerd in vraagstukken rondom duurzame voedselproductie en -consumptie. Vanuit haar achtergrond als bouwkundige/planologe heeft zij ook een brede interesse in ruimtelijke ontwikkelingen en de (participatie)processen daaromheen. Staat open om in dialoog met verschillende perspectieven samen tot een beter en vollediger product en proces komen.