Raden

We zetten inhoudelijke specialisten en ervaringsdeskundigen samen in een expertteam om tot kordate adviesactie te komen. Signalen uit beleid en praktijk combineren we met wetenschappelijke kennis.

BrabantAdvies omvat vier adviesraden. Waarmee we als adviesorganisatie uniek zijn in Nederland. Beleid, praktijk en wetenschappelijke kennis komen samen in onze raden, die zes keer per jaar samenkomen. Raadsleden die voor een periode van vier jaar worden aangesteld reflecteren op specifieke onderwerpen, dragen bij aan verdiepende inzichten en zorgen voor scherpte in onze adviezen. Elke adviesraad wordt door één van de beleidsadviseurs van BrabantAdvies in de rol van secretaris ondersteund.

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD (SER) BRABANT

De Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant adviseert over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. SER Brabant brengt gevraagd en op eigen initiatief advies uit aan de provincie Noord-Brabant over vraagstukken die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling in Brabant.

PROVINCIALE RAAD VOOR DE LEEFOMGEVING

De Provinciale Raad voor de Leefomgeving adviseert de provincie Noord-Brabant zowel gevraagd als op eigen initiatief over strategische beleidsvraagstukken inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Meer in het bijzonder betreft het de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling, wonen, milieu inclusief klimaat en externe veiligheid, waterbeheer, natuurbescherming, landbouw en voedsel, verkeer en vervoer, energie en infrastructuur.

PROVINCIALE RAAD GEZONDHEID

De Provinciale Raad Gezondheid Brabant adviseert gevraagd en op eigen initiatief op het gebied van gezondheid en leefbaarheid voor de provincie Noord-Brabant ten behoeve van alle sectoren die gezondheid en leefbaarheid beïnvloeden. De raad fungeert als ‘Provinciale Raad voor de Volksgezondheid’ zoals vastgelegd in de Gezondheidswet.

YOUNG PROFESSIONALS BRABANT

In het nadenken over de toekomst van Brabant is de bijdrage van jonge mensen onmisbaar: het gaat immers over hún toekomst. Ons advieswerk wordt daarom gevoed door de oorspronkelijke ideeën, tegendraadse meningen, kritische en vernieuwende opvattingen van de Young Professionals Brabant. Onze Young Professionals werken in het sociale domein, de financiële dienstverlening, de AgroFood sector, technologie, infrastructuur en de ondernemerswereld. Young professionals, wonend en werkend in Brabant en met een frisse, vernieuwende blik op de thema’s gezondheid (people), omgeving (planet) en economie (profit).