Brabantse Gezondheidstafels

Brabantse Gezondheidstafels

We kennen het allemaal: de Brabantse koffietafel. Van oorsprong een overvloedige maaltijd, die men opdiende aan de buren die kwamen vetprijzen als het varken geslacht was. Een moment voor een goed gesprek en bezinning. Waar ruimte is voor ontmoeten, terugblikken, vieren en vooruitkijken. Vanuit deze gedachte organiseert de Provinciale Raad Gezondheid van BrabantAdvies dit jaar een reeks van Brabantse gezondheidstafels. Steeds weer met een ander thema, op een andere plek in Brabant en met andere mensen.

BrabantAdvies bouwt met deze gezondheidstafels voort op de bouwsteen ‘Gezonde omgeving, gezonde Brabanders’ uit het advies voor de omgevingsvisie en op de inzichten die zijn opgedaan bij de Brabantse Health Deal. We gaan in gesprek over onderwerpen zoals wonen, (samen)leven, natuur, landbouw, werk en voeding en de samenhang met gezondheid.

Deze gezondheidstafels hebben als doel de volle breedte van het onderwerp gezondheid zichtbaar te maken. We willen ophalen waar kansen liggen voor het voorkomen, behouden en versterken van de gezondheid van Brabanders. Niet alleen vanuit het voorkomen van of leven met een ziekte of een beperking. Maar juist ook vanuit gezond blijven en gezonder worden.

Gezondheid gedefinieerd als mate van regie en zeggenschap over eigen leven. Met niet alleen fysieke gezondheid, maar juist ook mentale en sociale gezondheid en verbinding met de sociale context, zingeving, zelfontplooiing, welzijn, veerkracht, vitaliteit en geluk. Dit blijkt overigens best een lastige: het gesprek over gezondheid blijkt vaak toch snel over risico’s, ziekte en ongezondheid en (medische) zorg te gaan.

De provincie werkt vanuit diverse programma’s en opgaven is aan een uitvoeringsstrategie rondom gezondheid: het zogenaamde aspectbeleid. BrabantAdvies wil nu met de provincie Brabant een volgende stap zetten naar een overkoepelende en integrale gezondheidsstrategie. Een strategie met gezondheid als eigenstandige ambitie én als één van de fundamenten onder provinciaal beleid: integraal werken aan een gezond Brabant met gezonde inwoners.

Want zonder mensen staat Brabant stil. Gezonde inwoners zijn doorslaggevend voor het sociale, maatschappelijke en economische functioneren van Brabant. Gezondheid verdient daarom een prominente plek in beleid. We hopen eind van dit jaar bouwstenen voor integraal gezondheidsbeleid in Brabant aan de provincie aan te bieden.

De eerste gezondheidstafel vindt plaats op 22 maart in Hoogeloon. Dit organiseren we niet voor niets hier: hier ontstond 12,5 jaar geleden de eerste zorgcoöperatie van Nederland. Op 25 januari is het boek ‘Burgers doen het zelf’ van Ad Pijnenborg en Freya Pijnenborg verschenen.

Bij de dialoog/gezondheidstafel ‘Gezond voor en door het dorp’ zoomen we onder leiding van gespreksleider Marielle Hornstra  in op de zorgcoöperatie. Enerzijds is het een terugblik op vele jaren bouwen, en het ontstaan van vele initiatieven waar de gemeenschap het eigenaarschap neemt voor de zorg voor elkaar. Anderzijds zie je dat de zorgcoöperatie heel erg in de beweging past van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag en naar mens en maatschappij. Het belooft een mooie bijeenkomst te worden!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roos Sohier